Työoikeus

Työoikeuden asiantuntijat ja asianajajat palveluksessasi

Kun työoikeus herättää kysymyksiä, käänny Applex Asianajotoimiston kokeneiden asianajajien ja asiantuntijoiden puoleen. Tarjoamme korkealaatuista palvelua kaikilla työoikeuden osa-alueilla. Työoikeustiimillämme on laaja kokemus työnantajien neuvonnasta ja edustamisesta eri tuomioistuimissa. Lakimiehemme avustavat asiakkaitamme mm. työ- ja johtajasopimusten sekä salassapito- ja kilpailukieltosopimusten laadinnassa, työlainsäädännön soveltamisessa, yhteistoimintamenettelyissä sekä työoikeudellisessa riidanratkaisussa.

Työoikeudellisten siviiliasioiden lisäksi avustamme asiakkaitamme myös työoikeuteen liittyvissä rikosasioissa, kuten työturvallisuutta, työsyrjintää ja yritysvakoilua koskevissa asioissa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön asianajajista ja lakimiehistä koostuvan tiimin, jossa yhdistyvät syvällinen asiantuntemus ja vankka prosessiosaaminen.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä kaikissa mieltäsi askarruttavissa työoikeuteen liittyvissä asioissa, tai kun tarvitset työoikeuteen keskittyneen asianajajan palvelua.

Asiakastarinat

20.5.2021

TREILI OY – Yhteistyökumppanuus työoikeudellisissa asioissa

Applex toimii sosiaalialan pioneerina toimivan yhteiskunnallisen Treili Oy:n yhteistyökumppanina ja neuvonantajana työoikeudellisissa asioissa.

Lue lisää
11.1.2021

Millog Oy – Avustaminen yrityskohtaisen työehtosopimuksen neuvotteluprosessissa

Avustimme Millog Oy:tä yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimista koskevissa neuvotteluissa. Yrityskohtaiset työehtosopimukset koskevat Millogin ylempiä toimihenkilöitä, toimihenkilöitä sekä työntekijöitä.

Lue lisää

Artikkelit

13.11.2023

Työnantaja velvoitettiin maksamaan työntekijälle 20 kuukauden palkan laiminlyötyään työn tarjoamisvelvoitteen irtisanomisprosessissa – Turun HO 4.10.2023 S 22/1650

Työnantajilla on hyvin tiedossaan, että työntekijän saa irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä, kuten tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Lainsäädäntö ja työehtosopimukset sääntelevät työsuhdeturvaa kuitenkin niin, että mikä tahansa työnantajan tuotannollinen ja taloudellinen seikka ei riitä perusteeksi irtisanoa työntekijän työsopimusta, jos muuta työtä on tarjolla.

Lue lisää
29.5.2023

TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Työsuhteen päättäminen voi tapahtua monin eri tavoin ja eri syistä. Työnantajan aloitteesta tapahtuvat työsuhteen päättämistilanteet ovat usein haastavia sekä juridisesti että henkilöstöhallinnon näkökulmasta, ja ne edellyttävät yleensä kattavaa työoikeudellisen lainsäädännön sekä kulloinkin sovellettavien työehtosopimusmääräysten tuntemista.

Lue lisää
15.11.2021

Kilpailukieltosopimuksiin sisältyvä korvausvelvollisuus hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 10.11.2021 työsopimuslain muutoksen koskien kilpailukieltosopimuksia. Muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alusta lukien. Uutta lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa solmittuihin työsopimuksiin.

Lue lisää
8.10.2021

Uusi yhteistoimintalaki edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua yrityksissä

Valtioneuvosto hyväksyi 30.9.2021 uutta yhteistoimintalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 159/2021 vp) antamisen eduskunnalle käsiteltäväksi. Uusi yhteistoimintalaki korvaa nykyisen voimassa olevan lain yhteistoiminnasta yrityksissä (”YT-laki) sekä henkilöstöedustuslain.

Lue lisää
20.11.2020

TYÖNANTAJALLE LAKISÄÄTEINEN KORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA TYÖNTEKIJÖIDEN KILPAILUKIELTOSOPIMUKSISTA

Hallitus antoi 12. marraskuuta esityksen (HE 222/2020 vp) kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn muuttamisesta. Lainmuutoksen taustalla on perusteettomien kilpailukieltosopimusten yleistynyt käyttö, mikä kävi ilmi työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta laaditussa selvityksessä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 18/2018).

Lue lisää
3.4.2020

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset voimaan 1.4.2020

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronaviruspandemiasta (COVID-19) johtuvista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Väliaikaismuutokset pohjautuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, KT, SAK, STTL, Akava) Suomen hallitukselle 18.3.2020 tekemään esitykseen toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa taloudellisessa kriisitilassa. Tehdyn esityksen tavoitteena on sopia toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä sekä parannetaan työttömiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Lue lisää
28.1.2020

Koeaikapurku – tuleeko työnantajan kertoa koeaikapurun peruste työntekijälle?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta työsopimuslain 1 luvun 4 §:n puitteissa. Koeajan tarkoituksensa on selvittää, vastaako tehty työsopimus osapuolten etukäteisodotuksia. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Tavanomaisesti koeaikana suoritettua työsopimuksen purkua kutsutaan koeaikapuruksi.

Lue lisää