Työoikeus

Työoikeuden asiantuntijamme tarjoavat korkealaatuista palvelua kaikilla työoikeuden osa-alueilla. Työoikeustiimillämme on laaja kokemus työnantajien neuvonnasta ja edustamisesta eri tuomioistuimissa. Lakimiehemme avustavat asiakkaitamme mm. työ- ja johtajasopimusten sekä salassapito- ja kilpailukieltosopimusten laadinnassa, työlainsäädännön soveltamisessa, yhteistoimintamenettelyissä sekä työoikeudellisessa riidanratkaisussa.

Työoikeudellisten siviiliasioiden lisäksi avustamme asiakkaitamme myös työoikeuteen liittyvissä rikosasioissa, kuten työturvallisuutta, työsyrjintää ja yritysvakoilua koskevissa asioissa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön tiimin, jossa yhdistyvät syvällinen asiantuntemus ja vankka prosessiosaaminen.

Yhteyshenkilömme

Osakas, asianajaja, varatuomari

+358 50 4019188

mika.miesmaki@applex.fi

Lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM, tuomioistuinharjoittelussa

+358 50 5169340

sofia.toivonen@applex.fi

Asiakastarinat

20.5.2021

TREILI OY – Yhteistyökumppanuus työoikeudellisissa asioissa

Applex toimii sosiaalialan pioneerina toimivan yhteiskunnallisen Treili Oy:n yhteistyökumppanina ja neuvonantajana työoikeudellisissa asioissa.

Lue lisää
11.1.2021

Millog Oy – Avustaminen yrityskohtaisen työehtosopimuksen neuvotteluprosessissa

Avustimme Millog Oy:tä yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimista koskevissa neuvotteluissa. Yrityskohtaiset työehtosopimukset koskevat Millogin ylempiä toimihenkilöitä, toimihenkilöitä sekä työntekijöitä.

Lue lisää

Artikkelit

15.11.2021

Kilpailukieltosopimuksiin sisältyvä korvausvelvollisuus hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 10.11.2021 työsopimuslain muutoksen koskien kilpailukieltosopimuksia. Muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alusta lukien. Uutta lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa solmittuihin työsopimuksiin.

Lue lisää
8.10.2021

Uusi yhteistoimintalaki edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua yrityksissä

Valtioneuvosto hyväksyi 30.9.2021 uutta yhteistoimintalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 159/2021 vp) antamisen eduskunnalle käsiteltäväksi. Uusi yhteistoimintalaki korvaa nykyisen voimassa olevan lain yhteistoiminnasta yrityksissä (”YT-laki) sekä henkilöstöedustuslain.

Lue lisää
20.11.2020

TYÖNANTAJALLE LAKISÄÄTEINEN KORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA TYÖNTEKIJÖIDEN KILPAILUKIELTOSOPIMUKSISTA

Hallitus antoi 12. marraskuuta esityksen (HE 222/2020 vp) kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn muuttamisesta. Lainmuutoksen taustalla on perusteettomien kilpailukieltosopimusten yleistynyt käyttö, mikä kävi ilmi työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta laaditussa selvityksessä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 18/2018).

Lue lisää
3.4.2020

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset voimaan 1.4.2020

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronaviruspandemiasta (COVID-19) johtuvista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Väliaikaismuutokset pohjautuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, KT, SAK, STTL, Akava) Suomen hallitukselle 18.3.2020 tekemään esitykseen toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa taloudellisessa kriisitilassa. Tehdyn esityksen tavoitteena on sopia toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä sekä parannetaan työttömiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Lue lisää
28.1.2020

Koeaikapurku – tuleeko työnantajan kertoa koeaikapurun peruste työntekijälle?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta työsopimuslain 1 luvun 4 §:n puitteissa. Koeajan tarkoituksensa on selvittää, vastaako tehty työsopimus osapuolten etukäteisodotuksia. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Tavanomaisesti koeaikana suoritettua työsopimuksen purkua kutsutaan koeaikapuruksi.

Lue lisää