Työoikeus

Työoikeuden asiantuntijamme tarjoavat korkealaatuista palvelua kaikilla työoikeuden osa-alueilla. Työoikeustiimillämme on laaja kokemus työnantajien neuvonnasta ja edustamisesta eri tuomioistuimissa. Lakimiehemme avustavat asiakkaitamme mm. työ- ja johtajasopimusten sekä salassapito- ja kilpailukieltosopimusten laadinnassa, työlainsäädännön soveltamisessa, yhteistoimintamenettelyissä sekä työoikeudellisessa riidanratkaisussa.

Työoikeudellisten siviiliasioiden lisäksi avustamme asiakkaitamme myös työoikeuteen liittyvissä rikosasioissa, kuten työturvallisuutta, työsyrjintää ja yritysvakoilua koskevissa asioissa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön tiimin, jossa yhdistyvät syvällinen asiantuntemus ja vankka prosessiosaaminen.

Yhteyshenkilömme

Lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

+358 50 5169340

sofia.toivonen@applex.fi

Artikkelit

4.6.2020

Lakisääteinen korvaus kaikkiin työntekijöiden kilpailukieltosopimuksiin

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syksyllä 2018 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan muutosta kilpailukieltoja koskevaan lainsäädäntöön. Suunnitellun lainmuutoksen taustalla on perusteettomien kilpailukieltosopimusten yleistynyt käyttö, mikä kävi ilmi työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta laaditussa selvityksessä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 18/2018).

Lue lisää
3.4.2020

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset voimaan 1.4.2020

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronaviruspandemiasta (COVID-19) johtuvista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Väliaikaismuutokset pohjautuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, KT, SAK, STTL, Akava) Suomen hallitukselle 18.3.2020 tekemään esitykseen toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa taloudellisessa kriisitilassa. Tehdyn esityksen tavoitteena on sopia toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä sekä parannetaan työttömiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Lue lisää
28.1.2020

Koeaikapurku – tuleeko työnantajan kertoa koeaikapurun peruste työntekijälle?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta työsopimuslain 1 luvun 4 §:n puitteissa. Koeajan tarkoituksensa on selvittää, vastaako tehty työsopimus osapuolten etukäteisodotuksia. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Tavanomaisesti koeaikana suoritettua työsopimuksen purkua kutsutaan koeaikapuruksi.

Lue lisää