Kansainvälinen liikejuridiikka

Applexin kansainvälisen liikejuridiikan asiantuntijoilla on kattavaa kokemusta ja osaamista kotimaisten vientiyritysten ulkomaankauppaan liittyvien sopimusten neuvottelemisesta ja laadinnasta. Avustamme lisäksi asiakkaitamme maahantuontiin ja kansainvälisiin hankintoihin liittyvissä toimeksiannoissa. Palvelemme myös laajaa joukkoa ulkomaisia yrityksiä niiden Suomeen suuntautuvan liiketoiminnan juridisissa tarpeissa.

Kansainväliseen kauppaan liittyy osin kotimaankaupasta poikkeavia juridisia haasteita. Usein sopimukseen sovellettava lainsäädäntö poikkeaa olennaisestikin kotimaisesta laista. Konfliktitilanteiden varalta on ensiarvoisen tärkeää tietää, miten kansainvälisluontoisissa riitatilanteissa kannattaa toimia. Lisäksi sopimusten kieli ja erot neuvottelukulttuurissa tuovat oman lisävärinsä kansainvälisluontoisiin toimeksiantoihin. Hankaliltakin vaikuttaviin tilanteisiin löytyy toimiva ratkaisu kokeneiden lakimiestemme avulla.

Applex on avustanut menestyksekkäästi monia suomalaisia yrityksiä kansainvälisen kaupan sopimusasioissa. Kattava yhteistyöverkostomme pitää sisällään vakiintuneet kumppanit kaikkiin keskeisiin vientimaihin. Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että saat käyttöösi kohdemaan paikallisen lainsäädännön erikoisosaamisen.

Applex on jäsenenä kansainvälisessä Ally Law -verkostossa ainoana asianajotoimistona Suomessa.

Ally Law koostuu johtavista liikejuridiikan osaajista eri puolilla maailmaa. Maailmanlaajuiseen palveluverkostoon kuuluu yli 70 lakialan yritystä ja yli 2000 lakimiestä ympäri maailman. Ally Law:n jäsenet ovat itsenäisiä asianajotoimistoja, joilla on vahva liikejuridiikan osaaminen ja asema kohdemaassa sekä kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntemusta. Asiakkaamme saavat verkoston kautta laadukkaita ja kustannustehokkaita oikeudellisia palveluita globaalisti.