Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

04.02.2021

WEBINAARI: GDPR:n tietoturvavaatimukset ja viranomaisseuraamukset

Tule kuulemaan ajankohtaisia asioita GDPR:n asettamista tietoturvavaatimuksista, viranomaisten langettamista seuraamuksista sekä siitä, miten omassa yritystoiminnassa voi välttää tietosuojariskejä ja mitä pitää ottaa tietoturvan osalta huomioon GDPR-seuraamuksilta välttymiseksi.

Lue lisää
16.02.2021

HELSINKI: Rakennusalan sopimukset käytännössä

Tässä koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista. Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Lue lisää
16.02.2021

HELSINKI/WEBINAARI: Yrityskauppaprosessi haltuun

Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutuksessa käsitellään yrityskauppaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä.

Lue lisää
11.03.2021

HELSINKI/WEBINAARI: YSE:stä ja KSE:stä allianssimalliin – rakennusurakan ja -suunnittelun sopimuskysymykset

Useat laajat infrahankkeet hoidetaan nykyään allianssiurakkana. Allianssimallilla pyritään varmistamaan se, että projektin kustannukset ja aikataulut eivät ylity.Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä allianssiurakan hyödyistä ja riskeistä sekä käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista.

Lue lisää
18.03.2021

HELSINKI/WEBINAARI: Kone- ja laitetoimitussopimukset

Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita kone- ja laitekaupassa. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Lue lisää
23.03.2021

WEBINAARI: Työlainsäädäntö haltuun – HR-managerin tietopaketti

Monissa yrityksissä on puutteita työsopimuksissa – tilanteet muuttuvat ja ihmiset etenevät urallaan, mutta sopimusten päivittäminen usein unohtuu. Usein työsopimuksissa ei huomioida riittävästi työntekijän asemassa ja tehtävissä olevia eroja: johtotason henkilön työsopimus on erilainen kuin esimerkiksi suorittavaa työtä tekevän työntekijän työsopimus.

Lue lisää

Menneet tapahtumat

09.12.2020

WEBINAARI: PÄIVITYKSIÄ TYÖNTEKIJÖIDEN KILPAILUKIELTOSOPIMUKSIA KOSKEVAAN LAKIMUUTOKSEEN

Tule mukaan webinaariimme kuulemaan, miten muuttuva normisto vaikuttaa kilpailukiellosta sopimiseen ja miten lakiesityksen sisältö lopulta muuttui lainvalmistelun aikana. Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat asianajaja Anni Ala-Mettälä ja työoikeuteen erikoistunut lakimies Sofia Toivonen Asianajotoimisto Applexilta.

Lue lisää
03.12.2020

WEBINAARI: Kansainvälisen kaupan sopimukset

Hoidetaanko teillä merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla? Haluatteko oppia välttämään kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita? Tässä webinaarikoulutuksessa opit olennaisimmat asiat kansainvälisen kaupan sopimuksista.

Lue lisää
08.10.2020

WEBINAARI: TYÖNTEKIJÖIDEN KILPAILUKIELTOSOPIMUKSIA KOSKEVAT LAINMUUTOKSET

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntään valmistellaan parhaillaan mer-kittäviä muutoksia, joista jokaisen työnantajan on syytä olla tietoinen. Hallituksen asiaa koskeva muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle jo lähiaikoina syksyllä. Muutosten suunnitellaan tulevan voimaan jo ensi vuoden alusta.

Lue lisää
25.09.2020

Ajankohtaista välimiesmenettelyistä ja digitaalisten forensiikkapalvelujen käytöstä välimiesmenettelyissä, aamiaistilaisuus

Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä välimiesmenettelyistä ja digitaalisten forensiikkapalvelujen hyödyntämisestä riitaprosesseissa. Tilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisia asioita välimiesmenettelyistä ja tuomioistuinmenettelyistä sekä opastetaan osallistujia menettelemään oikealla tavalla erimielisyystilanteissa.

Lue lisää