Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

02.04.2020

HELSINKI: Yrityskauppaprosessi haltuun – yrityskauppa-asiantuntijan tutkinto, koulutus

Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutuksessa käsitellään yrityskauppaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä. Yrityskauppa voi perustua yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Yritysten tulisi jatkuvasti huolehtia siitä, että niiden dokumentaatio on hoidettu kuntoon ja on ajan tasalla siten, että yritystä voidaan pitää houkuttelevana ostokohteena.

Lue lisää
03.04.2020

HELSINKI: Ajankohtaista välimiesmenettelyistä ja digitaalisten forensiikkapalvelujen käytöstä välimiesmenettelyissä, aamiaistilaisuus

Tilaisuus on peruutettu koronaviruksesta johtuvan tilanteen vuoksi.

Lue lisää

Menneet tapahtumat

27.03.2020

WEBINAARI: Koronaviruksen vaikutus työsuhteeseen ja sen ehtoihin

Kansainvälisellä ja kansallisella tasolla on ryhdytty erinäisiin toimenpiteisiin koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien ongelmien minimoimiseksi. Tällaisilla toimenpiteillä on vaikutusta paitsi yritysten sisäiseen toimintaan ja työntekijöiden ohjeistukseen, myös yrityksen laajempaan liiketoimintaan, mikä osaltaan voi johtaa työvoiman vähennystarpeisiin.

Lue lisää
26.03.2020

WEBINAARI: Koronavirus ja sopimusvaikutukset

Koronavirus COVID-19 on edennyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Tämän seurauksena monien yritysten voi olla hankala suoriutua omista sopimusvelvoitteistaan, kun viranomaiset ympäri maailman ovat antaneet erilaisia liiketoimintaan merkittävästi vaikuttavia määräyksiä ja suosituksia. Pääsäännön mukaan sopimukset on pidettävä, mutta voiko koronavirus aiheuttaa suoritusvelvollisuudesta vapauttavan ylivoimaisen esteen (Force Majeure) sopimuksen täyttämiselle?

Lue lisää
19.03.2020

HELSINKI: Konsultti- ja suunnittelusopimukset, koulutus

Koulutuksessa käsittelemme tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia ehtoja. Erityisesti perehdytään uudistuneisiin KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Lue lisää
17.03.2020

HELSINKI: Onnistunut yrityskauppa, koulutus

Koulutuksessa saat vastauksia yrityskaupan toteutuksen käytännön kysymyksiin. Lisäksi käsittelemme yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita esimerkkitapausten avulla. Yrityskauppa voi perustua tietoiseen yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi yllättäen ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Jokaisen yrityksen intressissä on huomioida käytännön toiminnoissaan asiat, joilla voi olla merkitystä mahdollisessa yrityskaupassa – vaikkei kauppa olisikaan juuri tällä hetkellä ajankohtainen.

Lue lisää