Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

20.05.2021

ETÄKOULUTUS: Liikesalaisuudet ja NDA

Tässä koulutuksessa opit olennaisimmat asiat liikesalaisuuksista sekä salassapitosopimuksista (NDA).

Lue lisää
25.05.2021

ETÄKOULUTUS: Kilpailukieltosopimukset – tietoisku lainsäädännön muutoksista

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö uudistuu siten, että muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 alkaen. Työnantajien on hyvä tuntea työsopimuslain muutokset jo ennakolta ja valmistautua lainsäädännön muuttumiseen.

Lue lisää
01.06.2021

WEBINAARI: YSE:stä ja KSE:stä allianssimalliin – rakennusurakan sopimukset

Useat laajat infrahankkeet hoidetaan nykyään allianssiurakkana. Allianssimallilla pyritään varmistamaan se, että projektin kustannukset ja aikataulut eivät ylity.Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä allianssiurakan hyödyistä ja riskeistä sekä käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista.

Lue lisää
10.06.2021

ETÄKOULUTUS: Konsultti- ja suunnittelusopimukset

Koulutuksessa käsitellään tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Erityisesti perehdytään uudistuneisiin KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.

Lue lisää
23.06.2021

ETÄKOULUTUS: Yrityskauppaprosessi haltuun

Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutuksessa käsitellään yrityskauppaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä. Lisäksi käsittelemme yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita käytännön esimerkkitapausten avulla.

Lue lisää

Menneet tapahtumat

06.05.2021

ETÄKOULUTUS: Kansainvälisen kaupan sopimukset

Onko yrityksellänne puutteita sopimuskäytännöissä? Hoidetaanko teillä merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla? Haluatteko oppia välttämään kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita? Tässä koulutuksessa opit olennaisimmat asiat kansainvälisen kaupan sopimuksista.

Lue lisää
28.04.2021

ETÄKOULUTUS: Yrityskauppaprosessi haltuun

Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutuksessa käsitellään yrityskauppaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä.

Lue lisää
14.04.2021

ETÄKOULUTUS: Työsopimuksen päättäminen

Koulutuksessa perehdymme työsopimuksen päättämistilanteisiin käytännönläheisesti työnantajan näkökulmasta ja mahdollisia päättämiseen liittyviä ongelmatilanteita valottaen. Saat kattavat ohjeet lainmukaisten päättämismenettelyjen noudattamiseen sekä ongelma- ja riitatilanteiden ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.

Lue lisää
09.04.2021

WEBINAARI: Kansainväliset kauppasopimukset – lainsäädäntö ja sopimusehdot kansainvälisissä tavara- ja palvelusopimuksissa

Webinaarissa käydään läpi kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan sopimusasioita ja sitä, miten kansainvälisessä tavara- ja palvelukaupassa voidaan suojautua sopimusriskeiltä oikeanlaisilla sopimusehdoilla.

Lue lisää