Maksukyvyttömyys

Avustamme asiakkaitamme erilaisissa maksukyvyttömyyteen ja saatavien uudelleenjärjestelyyn liittyvissä menettelyissä. Asiakkainamme on luotonantajia, osakkeenomistajia ja muita velkojia, joiden saatavia ja etuja valvomme. Lisäksi edustamme velallisyhtiöitä edellä tarkoitetuissa menettelyissä. Asiantuntijoillamme on kokemusta erityisesti konkursseista ja yrityssaneerauksista sekä näitä koskevista riita-asioista.