Maksukyvyttömyys

Avustamme asiakkaitamme erilaisissa maksukyvyttömyyteen ja saatavien uudelleenjärjestelyyn liittyvissä menettelyissä. Asiakkainamme velkojatahoina on yhteisöjä, luotonantajia ja muita velkojia, joiden saatavia ja etuja valvomme. Lisäksi avustamme myös velallisyhtiöitä erilaisissa insolvenssimenettelyissä.

Asiantuntijoiltamme löytyy vankkaa kokemusta erityisesti konkursseista ja yrityssaneerauksista sekä niitä koskevista takaisinsaantia koskevista riidoista ja muista riita-asioista osana konkurssimenettelyä tai yrityssaneerausta.

Konkurssi on menettely, jossa yritys julistetaan maksukyvyttömäksi ja sen omaisuus realisoidaan velkojien hyväksi. Yrityssaneeraus puolestaan on prosessi, jossa pyritään uudelleenjärjestämään velallisyhtiön velat ja varmistamaan sen toiminnan jatkuvuus. Näissä menettelyissä avustamme asiakkaitamme sekä itse prosessien käynnistämisessä ja läpiviennissä että niihin liittyvissä oikeudellisissa riidoissa. Asianajajamme toimivat jatkuvasti myös pesänhoitajan ja selvittäjän tehtävissä konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa.

Maksukyvyttömyyden määritelmä

Maksukyvyttömyyteen liittyvissä menettelyissä on keskeistä selvittää, täyttääkö yritys maksukyvyttömyyden määritelmän. Tämän selvittämisen perusteella voidaan päättää, millainen menettely on asianmukainen kyseiselle yritykselle. Asiantuntijoidemme tehtävänä on auttaa asiakkaitamme ymmärtämään maksukyvyttömyyteen liittyvät säännöt ja menettelyt sekä tarjota heille neuvontaa ja edustusta kaikissa asiaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Kokemuksemme maksukyvyttömyysmenettelyistä ja niihin liittyvistä riita-asioista mahdollistaa sen, että voimme tarjota laadukasta ja kokonaisvaltaista oikeudellista apua asiakkaillemme näissä vaativissa tilanteissa. Tavoitteenamme on varmistaa, että asiakkaidemme edut ja oikeudet otetaan asianmukaisesti huomioon maksukyvyttömyysmenettelyissä ja että he saavat parhaan mahdollisen lopputuloksen tilanteeseensa.