Janne Haapakari

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja

Jannen vahvinta osaamista ovat yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt, sopimusoikeus, kiinteistö- ja rakennusoikeus sekä riitojen ratkaisu. Hänellä on myös monipuolinen kokemus yritysjuridiikan muilta keskeisiltä osa-alueilta. Janne on mukana useiden yhtiöiden hallitustyöskentelyssä ja hän on kokenut puheenjohtaja sekä yksityisten että pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa. Toimialaosaamista hänellä on erityisesti kiinteistö- ja rakennusalaan sekä ICT-yhtiöihin liittyen.

Asiakastarinat

29.4.2021

Vincit Oyj – Bonsky Digital Oy:n osto

Asianajotoimisto Applex edusti Vincit Oyj:tä sen ostaessa Bonsky Digital Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestely astuu voimaan 1.5.2021.

Lue lisää
23.3.2021

Vincit Oyj – Yhtiökokous

Avasimme yhtiökokouskauden avustamalla yhteistyökumppaniamme Vincit Oyj:tä yhtiökokousvalmisteluissa ja saimme kunnian hoitaa myös kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Lue lisää
11.2.2020

Vincit Oyj:n yhteistyösopimus Taksi Helsinki Oy:n kanssa

Applex edusti Vincit Oyj:tä sen solmiessa yhteistyösopimuksen Taksi Helsinki Oy:n kanssa digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta Taksi Helsingille. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää taksinvälityspalveluita koko Suomen markkinaan ja se on osa Vincitin uuden strategian mukaista kokonaisvaltaisempaa palvelutarjontaa.

Lue lisää
2.12.2019

Akaan kaupunki voitti kiinteistökauppaan liittyneen vahingonkorvausasian hovioikeudessa

Toimistomme edusti menestyksekkäästi Akaan kaupunkia kiinteistökaupan etuosto-oikeuden käyttöön liittyneessä laajassa riita-asiassa. Turun hovioikeus ratkaisi asian Akaan kaupungin eduksi velvoittaen vastapuolena olleen osakeyhtiön korvaamaan Akaan kaupungin oikeudenkäyntikulut sekä käräjä- että hovioikeudessa.

Lue lisää

Artikkelit

9.4.2020

Yrityssaneerauksesta apua koronaviruksen aiheuttamiin maksuvaikeuksiin

Koronaviruspandemian vaikutukset talouteen tulevat olemaan laajat ja useille yrityksille erittäin voimakkaat. Yksittäisten yritysten kassavirta on voinut laskea merkittävästi tai tyrehtyä kokonaan, kun liiketoimintoja on määrätty keskeyttäväksi kokonaan, tehtyjä tilauksia on peruutettu ja olemassa olevia sopimuksia purettu. Lisäksi kuluttajat siirtävät epävarmoina aikoina ostopäätöksiään tulevaisuuteen. Yrityksen maksukyky voi olla kovilla, kun yrityksen kassavirta katkeaa ennalta määräämättömäksi ajaksi, mutta kuluja ei saada karsittua samaan tahtiin ja samassa suhteessa.

Lue lisää
20.3.2020

Koronaviruksen vaikutus osake- ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten järjestämiseen

Suomen hallitus on tehnyt kuluvalla viikolla päätöksiä toimenpiteistä koronviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Hallitus antoi valmiuslain (1552/2011) käyttöönottoasetuksen eduskunnalle 17.3.2020. Osana toimenpiteitä hallitus linjasi, että yli kymmenen (10) hengen yleisötilaisuudet kielletään toistaiseksi. Aluehallintovirastot antoivat tämän jälkeen 17.3.2020 asiaa koskevan määräyksen tartuntatautilakiin (1227/2016) perustuen. Asian seurauksena on syntynyt epätietoisuutta sen suhteen, ovatko yli kymmenen hengen yhtiökokoukset nyt siis kiellettyjä. Useat yhtiöt ovat myös peruneet ja siirtäneet yhtiökokouksiaan varotoimena.

Lue lisää
22.11.2019

Uudet Incoterms 2020 -toimituslausekkeet astuvat voimaan 1.1.2020

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n laatimat Incoterms-toimituslausekkeet ovat yleisesti käytössä kansainvälisessä tavarakaupassa. Incoterms-lausekkeita on uudistettu säännöllisin väliajoin vuodesta 1936 lähtien vastaamaan kaupankäynnin kehitystä, uusimmat voimassa olevat Incoterms 2010- toimituslausekkeet astuivat voimaan 1.1.2010.

Lue lisää
29.2.2016

Yhtiökokous lähestyy – aika päivittää hallitusta?

Varsinainen yhtiökokous tulee lain mukaan pitää kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Käytännössä tilikausi on useimmiten kalenterivuosi. Vilkkain yhtiökokouskausi ajoittuu siten kevääseen ja usein kokouskutsut lähtevätkin osakkaille hyvin pian tilinpäätösten tultua tilintarkastetuiksi. Monelle pk-yritykselle yhtiökokous on usein pelkkä voitonjaosta päättävä muodollisuus. Yhtiökokouksen valmistelu voi kuitenkin tarjota yhtiölle ja sen osakkaille samalla tilaisuuden arvioida mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Lue lisää

Ura

 • Asianajotoimisto Applex Oy, Managing Partner 2010–
 • Fondia Oy, Area Manager, 2008–2010
 • Ernst & Young Oy, Senior Legal Counsel 2006–2008
 • Asianajotoimisto Turkki Kokko Heliö Oy (nyk. Bützow), asianajaja 2002–2006
 • Asianajotoimisto Helevä & Hollmén Oy (nyk. Krogerus), asianajaja 1999–2002
 • Oulun käräjäoikeus, notaari, 1998
 • Asianajotoimisto Anttinen ja Leikas Oy, avustava lakimies, 1997

Koulutus

 • Asianajaja 2001
 • Varatuomari 1999
 • Oikeustieteen kandidaatti, Lapin yliopisto 1997
 • Uppsala Universitet (kansainvälisen oikeuden ja kilpailuoikeuden opintoja) 1997
 • Tekniikan ylioppilas (rakentamistekniikka), Oulun yliopisto 1991–1993

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Järjestöt

 • Suomen Asianajajaliitto
 • Suomen Yrittäjät ry, Tammerkosken Yrittäjät ry
 • Finnish Business Angels Network