Janne Haapakari

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja

Jannen vahvinta osaamista ovat yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt, sopimusoikeus, kiinteistö- ja rakennusoikeus sekä riitojen ratkaisu. Hänellä on myös monipuolinen kokemus yritysjuridiikan muilta keskeisiltä osa-alueilta. Janne on mukana useiden yhtiöiden hallitustyöskentelyssä ja hän on kokenut puheenjohtaja sekä yksityisten että pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa. Toimialaosaamista hänellä on erityisesti kiinteistö- ja rakennusalaan sekä ICT-yhtiöihin liittyen.

Asiakastarinat

2.12.2019

Akaan kaupunki voitti kiinteistökauppaan liittyneen vahingonkorvausasian hovioikeudessa

Toimistomme edusti menestyksekkäästi Akaan kaupunkia kiinteistökaupan etuosto-oikeuden käyttöön liittyneessä laajassa riita-asiassa. Turun hovioikeus ratkaisi asian Akaan kaupungin eduksi velvoittaen vastapuolena olleen osakeyhtiön korvaamaan Akaan kaupungin oikeudenkäyntikulut sekä käräjä- että hovioikeudessa.

Lue lisää
19.11.2019

Wirepas Oy:n 14,9 miljoonan euron rahoituskierros

Asianajotoimisto Applex avusti Wirepas Oy:tä yhtiön 14,9 miljoonan euron rahoituskierroksella. Rahoituskierroksella Wirepas Oy:n sijoittivat kotimaiset pääomasijoitusrahastot Inventure ja Suomen Teollisuussijoitus sekä brittiläinen ETF Partners, hollantilainen KPN Ventures, saksalainen Vito Ventures sekä virolainen Karma Ventures.

Lue lisää
7.11.2019

Kone-Yijälä Oy:n myynti Metsäkonepalvelu Oy:lle

Asianajotoimisto Applex edusti myyjiä Metsäkonepalvelu Oy:n ostaessa puukorjuualan yrityksen Kone-Yijälä Oy:n kaikki osakkeet. Kone-Yijälä Oy harjoittaa koneellista puunkorjuuta, metsämaan muokkausta, saaripuunkorjuuta sekä tekee puunkorjuuseen liittyvää suunnittelu- ja työnjohtotyötä.

Lue lisää
6.2.2019

Applex edusti menestyksekkäästi päämiestään talousrikosasiassa

Toimistomme edusti keskeisiä asianomistajia laajassa, törkeää velallisen epärehellisyyttä koskeneessa talousrikosasiassa, jossa Helsingin hovioikeus antoi tuomion 31.1.2019. Jutun päätekijä, ulkomailla jo pitkään asunut tunnettu suomalainen liikemies tuomittiin 2 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Lue lisää

Artikkelit

22.11.2019

Uudet Incoterms 2020 -toimituslausekkeet astuvat voimaan 1.1.2020

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n laatimat Incoterms-toimituslausekkeet ovat yleisesti käytössä kansainvälisessä tavarakaupassa. Incoterms-lausekkeita on uudistettu säännöllisin väliajoin vuodesta 1936 lähtien vastaamaan kaupankäynnin kehitystä, uusimmat voimassa olevat Incoterms 2010- toimituslausekkeet astuivat voimaan 1.1.2010.

Lue lisää
29.2.2016

Yhtiökokous lähestyy – aika päivittää hallitusta?

Varsinainen yhtiökokous tulee lain mukaan pitää kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Käytännössä tilikausi on useimmiten kalenterivuosi. Vilkkain yhtiökokouskausi ajoittuu siten kevääseen ja usein kokouskutsut lähtevätkin osakkaille hyvin pian tilinpäätösten tultua tilintarkastetuiksi. Monelle pk-yritykselle yhtiökokous on usein pelkkä voitonjaosta päättävä muodollisuus. Yhtiökokouksen valmistelu voi kuitenkin tarjota yhtiölle ja sen osakkaille samalla tilaisuuden arvioida mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Lue lisää
8.10.2015

Osakeyhtiön johdon vastuu

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (Osakeyhtiölain 1 luku, 8 §). Usein on epäselvää se, mistä yhtiön johto on käytännössä vastuussa, ja ketä johtoon kuuluvia lain velvoitteet ylipäätään koskevat. Osakeyhtiölain termillä ”johto” viitataan ainoastaan osakeyhtiön hallituksen jäseniin, hallintoneuvoston jäseniin ja toimitusjohtajaan. Termi siis eroaa siitä, mitä arkikielessä tarkoitetaan yhtiön johdolla.

Lue lisää

Ura

 • Asianajotoimisto Applex Oy, Managing Partner 2010–
 • Fondia Oy, Area Manager, 2008–2010
 • Ernst & Young Oy, Senior Legal Counsel 2006–2008
 • Asianajotoimisto Turkki Kokko Heliö Oy (nyk. Bützow), asianajaja 2002–2006
 • Asianajotoimisto Helevä & Hollmén Oy (nyk. Krogerus), asianajaja 1999–2002
 • Oulun käräjäoikeus, notaari, 1998
 • Asianajotoimisto Anttinen ja Leikas Oy, avustava lakimies, 1997

Koulutus

 • Asianajaja 2001
 • Varatuomari 1999
 • Oikeustieteen kandidaatti, Lapin yliopisto 1997
 • Uppsala Universitet (kansainvälisen oikeuden ja kilpailuoikeuden opintoja) 1997
 • Tekniikan ylioppilas (rakentamistekniikka), Oulun yliopisto 1991–1993

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi

Järjestöt

 • Suomen Asianajajaliitto
 • Suomen Yrittäjät ry, Tammerkosken Yrittäjät ry
 • Finnish Business Angels Network