Markkinaoikeus

Kokeneet lakimiehemme avustavat ja edustavat asiakkaitamme markkinaoikeudessa käsiteltävissä asioissa. Markkinaoikeudessa käsitellään julkisia hankintoja koskevia valituksia, kilpailuoikeudellisia asioita sekä erinäisiä yritysten välisiin suhteisiin liittyviä riita-asioita. Lisäksi markkinaoikeus käsittelee immateriaalioikeuksia koskevia riitoja sekä immateriaalioikeuksien rekisteröintejä koskevia hakemusasioita.

Markkinaoikeudessa hoidettavissa asioissa asiakkaidemme käytettävissä on kulloiseenkin asiaan erikoistunut tiimi, jossa yhdistyvät vahva substanssiosaaminen ja kokemus oikeusprosessin hoitamisesta asiakkaamme edut parhaiten turvaavalla tavalla.