Tietosuoja ja GDPR

Avustamme asiakkaitamme henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa. Tarjoamme käyttöösi kattavat palvelut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) noudattamisessa, kuten tarvittavan tietosuojadokumentaation suunnittelun ja laatimisen (mm. tietosuojaselosteet, käsittelytoimiselosteet ja vaikutustenarvioinnit) sen varmistamiseksi, että organisaatiosi käsittelytoimet ja sopimukset vastaavat asetuksen vaatimuksia.

Asiantuntijoillamme on erityisen laaja kokemus tietosuoja-asetuksen vaatimien tietojenkäsittelysopimusten laatimisesta ja neuvotteluista niin rekisterinpitäjien kuin henkilötietojen käsittelijöiden puolesta. Lisäksi asiantuntijamme kouluttavat säännöllisesti niin yrityksiä, yhdistyksiä kuin julkisen sektorin toimijoitakin tietosuojalainsäädännöstä ja sen noudattamisesta.

Tarvittaessa neuvomme tietoturvaloukkaustilanteissa ja avustamme tarvittavien ilmoitusten laatimisessa tietosuojaviranomaiselle.

Yhteyshenkilömme