Työtuomioistuin

Työtuomioistuin käsittelee työehto- ja virkaehtosopimuksiin liittyviä riita-asioita ja työrauharikkomuksia

Toimistomme työoikeuteen erikoistuneilla asiantuntijoilla on laaja kokemus työsuhteisiin liittyvien riita-asioiden hoitamisesta sekä yleisissä tuomioistuimissa että työtuomioistuimessa. Työtuomioistuin on erityistuomioistuin, joka käsittelee työehto- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset sekä antaa lausuntoja muille tuomioistuimille.

Tyypillisimmin hoitamiamme työtuomioistuimessa käsiteltäviä tapauksia ovat työehtosopimusten tulkintaa koskevat erimielisyydet, kuten irtisanomisliitännäisiin työehtosopimusmääräyksiin liittyvät näkemyserot. Juuri irtisanomiset voivat aiheuttaa ristiriitatilanteita työsuhteissa, ja työtuomioistuimessa voidaan arvioida, onko irtisanominen tehty oikein ja työehtosopimuksen mukaisesti, kuten työehtosopimuksessa edellytettyä menettelyä tai vähentämisjärjestystä noudattaen.

Olipa kyse sitten työtuomioistuinprosesseista, sovittelusta tai muista riidanratkaisumenetelmistä, voitte luottaa asiantuntijoidemme osaamiseen ja kokemukseen työoikeuden saralla. Huolehdimme siitä, että asiakkaidemme oikeudet ja edut ovat asianmukaisesti turvattuina irtisanomistilanteita koskevissa ja kaikissa muissakin työoikeusistuimen alaisissa riidoissa.