Työtuomioistuin

Toimistomme työoikeuteen erikoistuneilla asiantuntijoilla on laaja kokemus työsuhteisiin liittyvien riita-asioiden hoitamisesta sekä yleisissä tuomioistuimissa että työtuomioistuimessa. Työtuomioistuin on erityistuomioistuin, joka käsittelee työehto- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset sekä antaa lausuntoja muille tuomioistuimille. Tyypillisimmin hoitamiamme työtuomioistuimessa käsiteltäviä tapauksia ovat työehtosopimusten tulkintaa koskevat erimielisyydet.

Yhteyshenkilömme

Osakas, asianajaja, varatuomari

+358 50 401 9188

mika.miesmaki@applex.fi