Kiinteistö- ja rakennusoikeus

Urakkasopimukset, YSE 1998, KSE 2013, riitatilanteet – tukeudu kiinteistö- ja rakennusoikeuden asiantuntijaan

Kiinteistö- ja rakennusoikeustiimimme asiantuntijat ovat käytettävissänne kaikissa kiinteistö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa sekä näihin liittyvissä sopimus-, riita- ja hallintoprosesseissa. Rakentamista ja kiinteistöjä koskevat sopimukset, kuten esimerkiksi urakkasopimukset, sekä riita-asiat ovat keskeistä osaamisaluettamme.

Olemme avustaneet vuosien varrella satoja päämiehiämme erilaisissa rakennus- ja kiinteistöalan sopimushankkeissa koskien hankkeiden ja urakoiden toteutusta sekä kiinteistöjen ja asuntojen myyntiä. Palvelumme kattavat myös sopimuksia koskevissa riitatilanteissa avustamisen, olipa kyse sitten yksittäisestä sopimusehdon tulkinnasta, reklamaatioprosessista tai oikeudenkäynnistä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Palvelemme sekä rakennusliikkeitä, asunto- ja kiinteistöyhtiöitä että yksityishenkilöitä laaja-alaisesti kaikissa rakennusoikeuteen liittyvissä sopimusasioissa rakennushankkeiden toteuttamisen eri vaiheissa, mukaan lukien kaavoitusprosessi, hankesuunnittelu, yhtiöiden perustamisasiat, urakka- ja konsulttisopimukset, asunto- ja kiinteistökaupat sekä vuokrasopimukset.

Neuvomme asiakkaitamme jatkuvasti erilaisia urakka- ja konsulttisopimuksia koskevissa käytännön asioissa, kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppakirjojen laadinnassa, yhteisjärjestelysopimusten, hallinnanjakosopimusten, vuokrasopimusten, maankäyttö- tai kehityssopimusten laadinnassa sekä laajemmissa kiinteistöjärjestelyissä.

YSE 1998, KSE 2013 ja muut ehdot

Rakennusalan sopimuksissa tyypillisimmin sovellettavat yleiset ehdot, eli rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998, konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 ja rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000, ovat meille läpikotaisin tuttuja työkaluja niihin liittyvine ongelmineen ja tulkintariskeineen. Avustamme päämiehiämme tehokkaasti näiden ehtojen käytöstä sopimuksista neuvoteltaessa.

Käyttämällä sopimusoikeuden asiantuntijaa jo sopimusten valmisteluvaiheessa voidaan välttää monet ongelmatilanteet. Sama koskee myös erilaisia reklamaatiotilanteita. Vaikka esimerkiksi YSE 1998 -ehdot ovat hyvin yleisesti käytössä, ei edes niiden keskeisiä ehtoja välttämättä tunneta riittävän hyvin. Investoimalla ajoissa asiantuntijapalveluihin voidaan säästää merkittäviä kustannuksia.

Sopimus- ja urakkariidat sekä sovitteluprosessit

Kokemuksesta tiedämme, että rakennusriitoja ja oikeudenkäyntejä ei voida aina välttää, mutta ongelmatilanteisiin liittyviä riskejä voidaan silti hallita ja minimoida. Asiantuntijoidemme oikeudenkäyntiosaaminen ja toimistomme resurssit varmistavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen myös niissä rakennus- ja urakkariidoissa, joissa ei päästä sovinnolliseen neuvotteluratkaisuun.

Edustamme päämiehiämme kaikissa rakentamiseen liittyvissä riitaprosesseissa, mukaan lukien välimiesmenettelyt ja sovitteluprosessit. Samoin asuntokauppariidoissa sekä ympäristöoikeudellisissa asioissa avustaminen kuuluu palveluihimme. Asuntokauppariidoissa palvelemme niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin. Satojen prosessien kokemuksella tiedämme, että laiha sopu on monesti parempi kuin lihava riita.

Applex on luotettava kumppani

Tärkeintä on, että päätöksentekonne tueksi löytyy kumppani, joka voi tarjota kokemukseen perustuvan realistisen arvion ja suosituksen tilanteen ratkaisemista kaupallisesti järkevällä tavalla. Päätös kalliiseen ja riskialttiiseen välimies- tai tuomioistuinprosessiin sitoutumisesta vaatii aina erikoisosaamista, kokemusta ja näkemystä jutun menestymisen mahdollisuuksista.

Rakennus- ja kiinteistöalan sopimus- ja riita-asioiden käytännön hoidon ohella järjestämme jatkuvasti myös erilaisia alan koulutuksia. Esimerkiksi Rakennusalan sopimukset käytännössä -koulutuksemme on toteutettu noin kymmenen vuoden aikana yli 20 kertaa, ja se tarjoaa mainion tavan ottaa alan sopimuskäytäntöjen ja erityisesti YSE 1998 -ehtojen perusteet haltuun. Vastaavasti toinen koulutuksemme, YSE-, RYHT- ja KSE – vastuut, rakennushankkeen sopimusketjuissa, auttaa hahmottamaan rakennushankkeen keskinäiset vastuusuhteet eri toimijoiden välisessä sopimusverkossa rakennushanketta toteutettaessa.

Ota yhteyttä tai kysy räätälöityä koulutusta

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kun tarvitset kiinteistö- ja rakennusoikeuden ammattilaisten apua – ja kysy meiltä myös yhtiönne omalle porukalle räätälöityjä rakennusalan juridisia koulutuksia.