ICT ja immateriaalioikeudet

ICT

Asiantuntijoillamme on laaja-alainen kokemus ICT-juridiikasta ja immateriaalioikeuksiin (IPR) liittyvistä toimeksiannoista. Edustamme jatkuvasti ohjelmistoalan yrityksiä startupeista pörssiyhtiöihin toimeksiannoissa, jotka koskevat sekä kotimaisia että kansainvälisiä ICT-toimituksia ja/tai -ulkoistuksia. Lisäksi meillä on vankkaa osaamista erilaisten ICT-liitännäisten sopimusten laatimisesta, tarkistamisesta ja neuvottelemisesta, kuten mm. toimitussopimukset, kehityssopimukset, lisenssisopimukset, ylläpitosopimukset, jatkuvan palvelun sopimukset, palvelutasosopimukset (SLA), konsultointisopimukset, henkilöresurssisopimukset, ja käyttöehdot.

Asiakaskuntaamme kuuluu runsaasti ohjelmistoyrityksiä, jotka toimittavat esimerkiksi SaaS (Software as a Service) ja IoT (Internet of Things) -palveluita tai mobiiliapplikaatioita asiakkailleen. Lisäksi asianajajillamme on kokemusta juridisesta neuvonannosta verkkokaupoille ja sisällönjakoalustojen palveluntarjoajille.

Työskentelemme toistuvasti IT-alan yleisten sopimusehtojen IT2022 sekä julkisten IT-hankintaehtojen JIT2015 parissa. Olipa organisaatiosi toimittajan tai tilaajan asemassa, laajan kokemuksemme myötä asianajajillamme on jo valmiiksi käsitys siitä, miten yleisiä ehtoja tulee soveltaa ja mitä ehtoja pitää välttää kussakin tilanteessa.

Riidan sattuessa avustamme tarvittaessa asiakkaitamme ICT-sopimuksiin liittyvissä riidoissa niin yleisissä tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissäkin.

Seuraamme aktiivisesti teknologian jatkuvaa kehittymistä. Olemme neuvoneet asiakkaitamme esimerkiksi NFT-liitännäisissä toimeksiannoissa sekä erilaisten tekoälysovellusten – kuten ChatGPT ja GitHub CoPilot – hyödyntämiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Avustamme EU:n uuteen datasäädökseen (Data Act) valmistautumisessa niin datan haltijan, datan käyttäjän kuin datan vastaanottajan asemassa olevia organisaatioita. Autamme tunnistamaan organisaation roolin, vastuut ja velvoitteet eri tilanteissa ja suunnittelemme organisaatiolle tarvittavat toimintamallit ja dokumentaation, oli tavoitteena sitten datan mahdollisimman tehokas suojaaminen (ml. henkilötiedot ja liikesalaisuudet) tai hyödyntäminen (ml. uuden liiketoiminnan luominen datan avulla).

Immateriaalioikeudet

Kokeneet asianajajamme tarjoavat käyttöösi kattavat immateriaalioikeudelliset palvelut organisaatiosi oikeuksien suojaamiseksi, kaupallistamiseksi ja puolustamiseksi. Avustamme päämiehiämme erityyppisissä IPR-osaamista edellyttävissä toimeksiannoissa. Meiltä saat tarvitsemasi avun, oli sitten kyse vaikkapa ICT-toimialan sopimusten tekijänoikeuskysymyksistä, teknologian siirtoa tai lisensiointia koskevista järjestelyistä, patentteihin, toiminimiin, hyödyllisyysmalleihin, työsuhdekeksintöihin tai tavaramerkkeihin liittyvistä toimeksiannoista tai mallioikeudellista tai muuta immateriaalioikeudellista tietotaitoa vaativista palveluista

Olemme kokeneita organisaatioiden immateriaalioikeuksien valvonnassa, vaatimusten esittämisessä sekä loukkausväitteiltä puolustautumisessa. Tarvittaessa avustamme päämiehiämme Markkinaoikeuteen etenevissä oikeudellisissa prosesseissa.