Juho Leppänen

Asianajaja

Juho avustaa asiakkaitamme erilaisissa sopimusoikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa sekä hoitaa oikeudenkäyntejä. Lisäksi hän työskentelee laaja-alaisesti insolvenssioikeuden parissa avustaen asiakkaitamme niihin liittyvissä kysymyksissä ja osallistumalla yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyiden hoitamiseen. Juho hoitaa myös selvitystilamenettelyihin liittyviä toimeksiantoja.

Juholla on kokemusta lukuisista yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyistä sekä niihin liittyvistä monimutkaisista vastuukysymysselvittelyistä ja takaisinsaantiasioista. Juhon erityisosaamista ovat maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvät takaisinsaantiasiat ja oikeudenkäynnit.

Asiakastarinat

20.5.2022

Applex edusti menestyksekkäästi päämiestään takaisinsaantiasiassa

Toimistomme edusti menestyksekkäästi keskeistä toimijaa merkittävässä rakennusurakkaan liittyvässä takaisinsaantiasiassa, jossa konkurssiin ajautuneen rakennusurakoitsijan konkurssipesä luopui kaikista vaatimuksistaan ja peruutti päämiestämme vastaan nostetun takaisinsaantikanteen.

Lue lisää

Artikkelit

9.9.2022

Takaisinsaanti konkurssipesään on harvoin selvä asia

Takaisinsaanti konkurssipesään on työkalu velkojien tasapuolisen kohtelun edistämiseksi ja yksittäisten velkojien suosimisen estämiseksi. Sen avulla on mahdollista tietyin edellytyksin vaatia peräytettäväksi eli palautettavaksi oikeustoimia, jotka loukkaavat velkojien oikeuksia. Takaisinsaanti on keskeinen työkalu varallisuuden kerryttämiseksi konkurssimenettelyissä.

Lue lisää
10.12.2019

Lainsäädäntöuudistus rajoittaa ulkomaalaisten kiinteistökauppoja Suomessa

Viime vuosina on uutisoitu ilmiöstä, jossa ulkomaisten toimijoiden kiinteistökaupat Suomessa ovat lisääntyneet uhkaavalla tavalla. Erityisesti huolta on aiheuttanut se, voiko yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen läheisyydessä sijaitsevia kiinteistöjä joutua vääriin käsiin. Lisääntyneiden ulkomaisten kiinteistökauppojen seurauksena Suomessa ryhdyttiin lainsäädäntöhankkeeseen, jonka tarkoituksena on luoda erilaisia keinoja puuttua kansallista turvallisuutta vaarantavaan kiinteistöjen omistukseen ja käyttöön.

Lue lisää

Ura

  • Asianajotoimisto Applex Oy, Asianajaja 2024-
  • Asianajotoimisto Applex Oy, Lakimies 2019-2024
  • Asianajotoimisto Applex Oy, Lakimiesharjoittelija 2019
  • Asianajotoimisto Hakola Oy, Harjoittelija 2016, 2018-2019

Koulutus

  • Asianajaja 2024
  • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2021
  • Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto 2019

Kielitaito: suomi, englanti

Järjestöt

  • Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry