20.5.2022

Applex edusti menestyksekkäästi päämiestään takaisinsaantiasiassa

Toimistomme edusti menestyksekkäästi keskeistä toimijaa merkittävässä rakennusurakkaan liittyvässä takaisinsaantiasiassa, jossa konkurssiin ajautuneen rakennusurakoitsijan konkurssipesä luopui kaikista vaatimuksistaan ja peruutti päämiestämme vastaan nostetun takaisinsaantikanteen.

Takaisinsaantikanteessaan konkurssipesä vaati takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 5 §:n ja 10 §:n perustuen päämiestämme palauttamaan euromäärältään huomattavan määrän velan maksuja, jotka velallinen oli suorittanut päämiehellemme ns. kriittisenä takaisinsaantiaikana. Konkurssiin ajautuneen yrityksen tileistä ja toiminnasta oli tehty erityistilintarkastus, jonka havaintoihin takaisinsaantikanne olennaisilta osin perustui.

Toimistomme vastuujuristina on toiminut osakas, asianajaja Leo Lagerstam ja avustajanaan OTM Juho Leppänen, jotka avustivat jutun vastaajaa menestyksekkäästi konkurssipesän luopuessa vaatimuksistaan ja peruuttaessa takaisinsaantikanteen.