11.1.2021

Millog Oy – Avustaminen yrityskohtaisen työehtosopimuksen neuvotteluprosessissa

Avustimme Millog Oy:tä yrityskohtaisten työehtosopimusten solmimista koskevissa neuvotteluissa. Yrityskohtaiset työehtosopimukset koskevat Millogin ylempiä toimihenkilöitä, toimihenkilöitä sekä työntekijöitä. Yrityskohtaisten työehtosopimusten muita osapuolia ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry, Ammattiliitto Pro ry, Teollisuusliitto ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

Millogin ydinosaamista on moniteknisen kaluston sekä ase- ja muiden järjestelmien kokonaisvaltainen huolto- ja kunnossapitotoiminta keskittyen erityisesti Puolustusvoimien sekä yhteiskunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta kriittiseen kaluston ja erikoisajoneuvojen sekä järjestelmien kunnossapitoon. Millog toimii 22 paikkakunnalla ja sen palveluksessa työskentelee noin 1.100 työntekijää.

Tiimi