15.11.2021

Kilpailukieltosopimuksiin sisältyvä korvausvelvollisuus hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 10.11.2021 työsopimuslain muutoksen koskien kilpailukieltosopimuksia. Muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alusta lukien. Uutta lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa solmittuihin työsopimuksiin.

Työnantajan on jatkossa maksettava jokaiselle työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksen voimassaoloajan työsuhteen päättymisestä lukien. Työntekijälle tulee maksaa korkeintaan kuuden kuukauden mittaiselta kilpailukieltoajalta korvausta, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta. Yli kuuden kuukauden mittaiselta kilpailukieltoajalta maksetaan 60 prosentin suuruista korvausta. Kilpailukiellon enimmäispituus on edelleen yksi vuosi. Korvausvelvollisuus koskee myös yrityksen tai sen osan itsenäistä johtamistyötä tekeviä työntekijöitä.

Työnantajan kannattaa nyt käydä läpi henkilöstönsä työsopimukset ja niihin liittyvät kilpailukieltoehdot, jotta vältytään tarpeettomasti maksamasta korvausta työntekijöille, joiden osalta kilpailukiellon merkitys on vähäinen tai olematon.

Silloin, kun hyöty kilpailevan toiminnan kieltämisen ehdosta on suurempi kuin ehdosta aiheutuva kustannus, on kilpailukieltoehto edelleen paikallaan. Muutos edellyttää työnantajalta harkintaa sekä nykyisissä että uusissa sopimuksissa.

Tarpeettomat kilpailukieltoehdot voidaan irtisanoa työsopimuksen jäädessä muilta osin voimaan. Työnantaja ei saa irtisanoa kilpailukieltosopimusta enää sen jälkeen, kun työntekijä on toimittanut työnantajalle työsopimuksen päättämisilmoituksen.

Uusi laki saattaa synnyttää varsin kummallisen kilpajuoksun siitä, kumpi osapuoli irtisanoo työsopimuksen ensin. Työnantajan harkitessa työsopimuksen irtisanomista saattaa työntekijälle olla edullisempaa irtisanoutua itse ennen kuin työnantaja ehtii suorittaa irtisanomisen. Jos irtisanominen johtuu työnantajasta, kuten YT-neuvotteluiden jälkeisissä tilanteissa on asian laita, ei korvausta tule maksettavaksi. Sen sijaan, jos työntekijä ehtii itse irtisanoa itsensä kesken YT-prosessin, on työnantaja velvollinen maksamaan korvausta kilpailukieltoehdon noudattamisesta.

Uusi lainsäädäntö ei tuo muutosta kilpailukieltosopimuksen perusteeseen. Kilpailukieltosopimuksen solmimisen edellytyksenä on edelleen erityisen painava syy, ja sellaisen syyn on oltava voimassa sekä sopimusta solmittaessa että siihen vedottaessa.

Työoikeustiimimme asiantuntijat neuvovat kilpailukieltosopimusten muuttuvista käytännöistä ja auttaa asiakkaitamme harkitsemaan mm. kilpailukieltoehtojen tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaista pituutta.

Uutiskirjeen on kirjoittanut Työoikeustiimistämme Partner Mika Miesmäki ja Associate Noora-Sofia Kallio.