13.11.2023

Työnantaja velvoitettiin maksamaan työntekijälle 20 kuukauden palkan laiminlyötyään työn tarjoamisvelvoitteen irtisanomisprosessissa – Turun HO 4.10.2023 S 22/1650

TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISTEN JA TALOUDELLISTEN SYIDEN PERUSTEELLA

Työnantajilla on hyvin tiedossaan, että työntekijän saa irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä, kuten tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Lainsäädäntö ja työehtosopimukset sääntelevät työsuhdeturvaa kuitenkin niin, että mikä tahansa työnantajan tuotannollinen ja taloudellinen seikka ei riitä perusteeksi irtisanoa työntekijän työsopimusta, jos muuta työtä on tarjolla.

Työsopimusta ei saa irtisanoa, jos työntekijä on mahdollista tietyin edellytyksin sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin. Työntekijälle on tarjottava vastaavia tarjolla olevia tehtäviä sekä sellaisia, joihin työntekijän voisi sopeutua kykynsä huomioiden. Tehtävien nimikkeellä tai tittelillä ei ole merkitystä. Vaikkei varsinaisen työsopimuksen mukaista tai sitä vastaavaa työtä ole tarjota, muun työn tarjoamisvelvollisuus ulottuu periaatteessa kaikkeen työhön, jota työntekijä pystyy tekemään koulutuksensa, yleisen ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella. Liiketoiminnassa tapahtuneet muutoksetkaan eivät oikeuta työnantajaa irtisanomaan työntekijää, jos aikaisempi työntekijä on tarkoituksenmukaisella ja kohtuullisella koulutuksella pätevä suorittamaan muuttunutta tai muuta tehtävää. Arviointi on tehtävä aina tapauskohtaisesti.

TYÖN TARJOAMISVELVOLLISUUS IRTISANOMISTILANTEESSA

Turun hovioikeus antoi 4.10.2023 ratkaisun yhtiön työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuudesta työsopimuksen irtisanomistilanteessa. Tapauksessa muutosneuvotteluiden seurauksena kantajan tehtävänkuva erillisenä kokonaisuutena lakkautettiin ja työtehtävät uudelleenjärjesteltiin. Hovioikeuden ratkaisun mukaan yhtiö ei ollut täyttänyt työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuttaan ja oli siten irtisanonut työntekijän työsopimuslain vastaisesti. Yhtiö velvoitettiin maksamaan työntekijälle korvausta 20 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Yhtiö ei ollut kyennyt osoittamaan tarjonneensa työntekijälle muuta tarjolla olevaa työtehtävää. Huomionarvoista yrityksen toiminnassa ei ole pelkästään se, että noudattaa lain velvoitteita, vaan yhtä tärkeää on myös hoitaa henkilöstön vähentämisprosessit laadukkaasti. Asiallisesti ja oikein hoidettu prosessi ja dokumentaatio paitsi ennaltaehkäisee riitoja, myös tarvittaessa varmistaa työnantajan mahdollisuudet puolustautua tuomioistuimessa. Työnantajan velvollisuus on osoittaa toimineensa lainmukaisesti. Mikäli dokumentaatio puuttuu tai on sisällöltään vajaa, on todennäköisempää, että työntekijän vaatimukset menestyvät.

Työn tarjoamisvelvollisuus on toteutettava siten, että työntekijä saa konkreettiset tiedot siitä, mistä työssä on kysymys, ja mitkä ovat uuden työn ehdot. Työntekijän täytyy ymmärtää, että kyse on irtisanomisen vaihtoehtona tarjottavasta muusta työstä. Mikäli työnantaja ei kykene todistamaan tarjonneensa työtä tietyin täsmällisin ehdoin, on seurauksena oikeuskäytännön valossa se, että koko irtisanominen katsotaan laittomaksi, vaikka tosiasiallisesti työtä olisi tarjottu.

Työsuhteiden päättämistilanteissa oikeanlaisen dokumentaation merkityksellisyys korostuu. Työsuhteen päättämistilanteissa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen ja varmistaa, että dokumentaatio on oikeaa ja riittävää. Työsuhteen päättämisriidan kustannukset nousevat moninkertaisiksi verrattuna asiantuntijan käyttämisestä aiheutuvaan kuluun.

Kirjoittaja on työoikeuteen erikoistunut asianajaja Mika Miesmäki, joka vastaa Applexin työoikeustiimin toiminnasta.

Kirjoittaja(t)

Osakas, asianajaja, varatuomari

+358 50 401 9188

mika.miesmaki@applex.fi