29.5.2023

TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Työsuhteen päättäminen ja siihen liittyvät menettelyprosessit

Työsuhteen päättäminen voi tapahtua monin eri tavoin ja eri syistä. Työnantajan aloitteesta tapahtuvat työsuhteen päättämistilanteet ovat usein haastavia sekä juridisesti että henkilöstöhallinnon näkökulmasta, ja ne edellyttävät yleensä kattavaa työoikeudellisen lainsäädännön sekä kulloinkin sovellettavien työehtosopimusmääräysten tuntemista. 

Jokainen työsuhteen päättämistilanne on aina erilainen, minkä vuoksi työnantajan tulee arvioida kulloinkin käsillä olevaa tilannetta huolellisesti ja valittava oikea menettelytapa työsuhteen päättämisen taustalla olevien syiden perusteella. Työsuhteen eri päättämistapoja, kuten koeaikapurkua, irtisanomista, työsuhteen purkamista ja purkautuneena pitämistä, koskee kutakin oma menettelytapansa. Väärän menettelytavan valinta tai prosessissa oikaiseminen saattavat johtaa siihen, että työsuhteen päättäminen voidaan jälkikäteen katsoa perusteettomaksi.

Työsuhteen irtisanominen tai purkaminen

Työsuhteen irtisanominen on yksi tavallisimmista tavoista päättää työsuhde. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän työsopimuksen irtisanomisaikaa noudattaen esimerkiksi taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai jos työntekijä laiminlyö vakavasti työtehtäviään. Sen sijaan työsuhteen purkaminen edellyttää yleensä erittäin vakavaa rikkomusta. Tällöin irtisanomisaikaa ei noudateta ja työsuhde päättyy välittömästi. Työsuhteen purkaminen edellyttää työnantajalta yleensä välitöntä reagointia, sillä muussa tapauksessa purkuoikeus voi raueta. Työsuhteen purkamisesta koeaikana olemme käsitelleet aiemmin täällä.

Työsuhteen irtisanomisen tai purkamisen vaihtoehtona työsuhde voidaan päättää myös työnantajan ja työntekijän välisellä yhteisellä sopimuksella. Huolellisesti laadittu päättämissopimus vähentää työsuhteen päättämiseen liittyviä riskejä, mutta siinä sovittavista ehdoista on oltava tarkka, sillä pakottava lainsäädäntö rajoittaa myös työsuhteen päättämissopimuksen sisältöä. Työsuhteen päättämissopimuksia olemme käsitelleet tarkemmin täällä.

Asianajotoimisto Applexin kokeneet työoikeuden asiantuntijat konsultoivat yrityksiä kattavasti eri työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme yrityksille tukea ja käytännönläheisiä ratkaisuja kaikkiin työsuhteen päättämistilanteisiin sekä niihin liittyviin menettelyprosesseihin.