Arkistot: Tapahtumat

02.09.2020

WEBINAARI: Työlainsäädäntö haltuun – HR -managerin tutkinto

Työlainsäädäntöä ja työsopimusten olennaisimpia asioita käytännönläheisesti. Monissa yrityksissä on puutteita työsopimuksissa – tilanteet muuttuvat ja ihmiset etenevät urallaan, mutta sopimusten päivittäminen usein unohtuu. Usein työsopimuksissa ei huomioida riittävästi työntekijän asemassa ja tehtävissä olevia eroja: johtotason henkilön työsopimus on erilainen kuin esimerkiksi suorittavaa työtä tekevän työntekijän työsopimus.

Lue lisää
16.09.2020

WEBINAARI: Kansainvälisen kaupan sopimukset

Onko yrityksellänne puutteita sopimuskäytännöissä? Hoidetaanko teillä merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla? Haluatteko oppia välttämään kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita? Tässä webinaarikoulutuksessa opit olennaisimmat asiat kansainvälisen kaupan sopimuksista.

Lue lisää
08.09.2020

WEBINAARI: YRITYSKAUPPAPROSESSI HALTUUN

Yrityskauppoja hoidetaan usein puutteellisilla asiakirjoilla ja ilman, että kohdeyrityksen sopimuksia ja muita asiakirjoja tutkitaan riittävästi. Yrityskaupoissa tulisi myös varmistaa, että kaupan seurauksena ei tule maksuun ylimääräisiä veroja ja että ostaja tuntee kaupan kohteen myös talousasioiden osalta.

Lue lisää
03.09.2020

WEBINAARI: Yrityksen sopimusriskien hallinta

Toimituksia ja yhteistyösuhteita hoidetaan usein suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla. Yrityksillä on monesti puutteita sopimuskäytännöissä ja joskus yritys voi altistua jopa tiedostamatta merkittävillekin sopimusriskeille. Sopimukset eivät aina sisällä vastuunrajoituksia ja ne eivät ole harmoniassa sovellettavan lainsäädännön kanssa.

Lue lisää
25.09.2020

Ajankohtaista välimiesmenettelyistä ja digitaalisten forensiikkapalvelujen käytöstä välimiesmenettelyissä, aamiaistilaisuus

Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä välimiesmenettelyistä ja digitaalisten forensiikkapalvelujen hyödyntämisestä riitaprosesseissa. Tilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisia asioita välimiesmenettelyistä ja tuomioistuinmenettelyistä sekä opastetaan osallistujia menettelemään oikealla tavalla erimielisyystilanteissa.

Lue lisää
24.09.2020

HELSINKI: YSE:stä ja KSE:stä allianssimalliin – rakennusurakan ja -suunnittelun sopimuskysymykset, koulutus

Useat laajat infrahankkeet hoidetaan nykyään allianssiurakkana. Allianssimallilla pyritään varmistamaan se, että projektin kustannukset ja aikataulut eivät ylity. Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä allianssiurakan hyödyistä ja riskeistä sekä käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista.

Lue lisää
17.09.2020

HELSINKI: Konsultti- ja suunnittelusopimukset, koulutus

Käsittelemme tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Erityisesti perehdytään uudistuneisiin KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Lue lisää
11.06.2020

Webinaari: Osakassopimukset

Useilla yhtiöillä on puutteita osakassopimuksissa tai osakassopimus voi pahimmassa tapauksessa puuttua kokonaan. Tämä voi vaikeuttaa päätöksentekoa yhtiössä ja voi estää exitin toteutumisen. Hyvin laaditulla osakassopimuksella ehkäistään erimielisyystilanteita ja varmistetaan onnistunut exit.

Lue lisää
14.05.2020

Webinaari: Kone- ja laitetoimitussopimukset

Suomalaisilla yrityksillä on usein puutteita sopimuksissa. Suuriakin kone- ja laitetoimituksia toimitetaan puutteellisilla sopimuksilla eivätkä yrityksen aina ymmärrä vastuukysymyksiä. Erityisesti vastuukysymykset korostuvat kansainvälisissä kone- ja laitetoimituksissa.

Lue lisää
02.06.2020

WEBINAARI: Yrityskauppaprosessi haltuun

Yrityskauppoja hoidetaan usein puutteellisilla asiakirjoilla ja ilman, että kohdeyrityksen sopimuksia ja muita asiakirjoja tutkitaan riittävästi. Yrityskaupoissa tulisi myös varmistaa, että kaupan seurauksena ei tule maksuun ylimääräisiä veroja ja että ostaja tuntee kaupan kohteen myös talousasioiden osalta.

Lue lisää