Arkistot: Tapahtumat

17.06.2022

TAMPERE: Ajankohtaista asiaa kilpailukieltoehdoista, aamiaistilaisuus

Tervetuloa viettämään kanssamme kesäistä aamua työlainsäädännön merkeissä. Tilaisuudessa tarjolla aamiaista, verkostoitumista sekä ajantasaista tietoa kilpailukieltoja koskevasta työlainsäädännön muutoksesta erityisesti tuoreen oikeuskäytännön valossa.

Lue lisää
09.06.2022

WEBINAARI: YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa

Tässä koulutuksessa sinun on mahdollista saada kattava käsitys siitä, mitä seikkoja sopimusoikeudellinen korvausvastuu kattaa ja minkä vuoksi rakennusalan riidat kulkevat yleensä sopimusketjuja pitkin.

Lue lisää
17.05.2022

WEBINAARI: Rakennusalan sopimukset käytännössä

Tässä koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista.

Lue lisää
17.05.2022

WEBINAARI: Tietoturvaloukkauksiin reagointi ja niiden ennaltaehkäisy

Tässä koulutuksessa saat paljon käytännön vinkkejä tietoturvaloukkaukseen reagoimiseen ja riskien ennaltaehkäisyyn. Älä jää enää arvuuttelemaan ilmoitusten tekoa, vaan tule koulutukseen kuulemaan sertifioidun tietosuoja-asiantuntijan vinkit haastekohtiin!

Lue lisää
05.04.2022

WEBINAARI: GDPR:n tietoturvavaatimukset ja viranomaisseuraamukset

Tule kuulemaan ajankohtaisia asioita GDPR:n asettamista tietoturvavaatimuksista, viranomaisten langettamista seuraamuksista sekä siitä, miten omassa yritystoiminnassa voi välttää tietosuojariskejä ja mitä pitää ottaa tietoturvan osalta huomioon GDPR-seuraamuksilta välttymiseksi.

Lue lisää
15.03.2022

WEBINAARI: Työsuhteen purkaminen ja työsopimuksen ehtojen muuttaminen

Tässä koulutuksessa perehdytään työsuhteen purkamiseen ja työsopimuksen ehtojen muuttamiseen. Käymme läpi eri tapoja purkaa työsuhde, esimerkiksi irtisanomalla tai purkamalla työsuhde koeajalla.

Lue lisää
15.02.2022

WEBINAARI: Kuntien maakaupan ja -vuokrauksen sääntely

Tässä webinaarissa käydään läpi maakaupan ja -vuokrauksen sääntelyä kuntien näkökulmasta. Webinaarissa käydään läpi erilaisten sopimusten ja kauppakirjojen muotovaatimuksia sekä kunnan päätöksenteon huomioimista kiinteistöjä koskevissa sopimuksissa.

Lue lisää
14.01.2022

WEBINAARI: Työsopimuksia koskevat lakimuutokset

Vuoden vaihteessa 1.1.2022 on tulossa voimaan merkittäviä lainsäädäntömuutoksia, jotka koskevat työntekijöiden kanssa solmittavia kilpailukieltosopimuksia sekä työnantajan yhteistoimintavelvollisuutta. Tule mukaan webinaariimme kuulemaan, miten muuttuva normisto vaikuttaa työnantajan toimintaan ja velvollisuuksiin.

Lue lisää
24.11.2021

HELSINKI/ETÄKOULUTUS: YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa

Tässä koulutuksessa sinun on mahdollista saada kattava käsitys siitä, mitä seikkoja sopimusoikeudellinen korvausvastuu kattaa ja minkä vuoksi rakennusalan riidat kulkevat yleensä sopimusketjuja pitkin. Lisäksi saat tietoa erilaisista mahdollisuuksista rajoittaa osapuolten vastuuta sekä tähän liittyvästä oikeuskäytännöstä.

Lue lisää
08.12.2021

WEBINAARI: Henkilötietojen käsittelijät ja kansainväliset siirrot

Tule webinaariin kuulemaan, miten yrityksesi täytyy toimia noudattaakseen tietosuojalainsäädännön vaatimuksia henkilötietojen kansainvälisissä siirroissa ja miten siirroista tulee sopia tietoja käsittelevien palveluntarjoajien kanssa.

Lue lisää