Arkistot: Tapahtumat

21.02.2020

TAMPERE: GDPR, hallinnolliset sakot ja muut viranomaisseuraamukset, aamiaistilaisuus

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Asetuksen rikkomisesta voi seurata hallinnollisia sakkoja, joiden määrä voi olla yritykselle enimmillään jopa 4 % edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa. Eri suuruisia sakkoja ja muita viranomaisseuraamuksia on annettu jo useissa EU:n jäsenvaltioissa niin pk-yrityksille kuin suuryrityksillekin.

Lue lisää
14.02.2020

HELSINKI: GDPR, hallinnolliset sakot ja muut viranomaisseuraamukset, AAMIAISTILAISUUS

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Asetuksen rikkomisesta voi seurata hallinnollisia sakkoja, joiden määrä voi olla yritykselle enimmillään jopa 4 % edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa. Eri suuruisia sakkoja ja muita viranomaisseuraamuksia on annettu jo useissa EU:n jäsenvaltioissa niin pk-yrityksille kuin suuryrityksillekin.

Lue lisää
27.02.2020

Helsinki: Kansainväliset kauppasopimukset ja Incoterms 2020 -toimituslausekkeet, koulutus

Ota haltuun olennaisimmat asiat kansainvälisen kaupan sopimuksista ja uusista Incoterms 2020 -toimituslausekkeista! Incoterms -toimituslausekkeet uudistuvat vuoden 2020 alussa. Muutokset vaikuttavat sekä tavaran tuontiin että vientiin kansainvälisessä kaupassa. Koulutuksessa käsitellään tärkeimmät toimituslausekkeiden muutokset.

Lue lisää
17.03.2020

HELSINKI: Onnistunut yrityskauppa, koulutus

Koulutuksessa saat vastauksia yrityskaupan toteutuksen käytännön kysymyksiin. Lisäksi käsittelemme yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita esimerkkitapausten avulla. Yrityskauppa voi perustua tietoiseen yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi yllättäen ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Jokaisen yrityksen intressissä on huomioida käytännön toiminnoissaan asiat, joilla voi olla merkitystä mahdollisessa yrityskaupassa – vaikkei kauppa olisikaan juuri tällä hetkellä ajankohtainen.

Lue lisää
26.02.2020

RAUMA: Kansainvälisen kaupan sopimukset ja riskien hallinta, koulutus

Suomalaisilla yrityksillä on usein puutteita sopimuskäytännöissä ja merkittäviä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita hoidetaan suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla. Yrityksillä on yleensä tarvetta kehittää sopimuskäytäntöjä ja näin välttää kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä. Koulutuksessa opitaan olennaisimmat asiat kansainvälisen kaupan sopimuksista.

Lue lisää
11.03.2020

HELSINKI: Rakennusalan sopimukset käytännössä, koulutus

Vältä riitatilanteet selkeillä sopimusehdoilla ja toimintavelvoitteilla. Koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista. Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Lue lisää
28.11.2019

HELSINKI: Osakassopimukset, koulutus

Osakassopimus on osakeyhtiön osakkaiden tärkein väline, jolla sovitaan yhtiön hallinnoinnista ja osakkaiden keskinäisistä suhteista. Hyvin laaditulla osakassopimuksella vältetään ongelmatilanteita ja varmistetaan yrityskaupan toteutuminen exit -tilanteessa.

Lue lisää
10.12.2019

HELSINKI: Uusi työaikalaki – mikä muuttuu, KOULUTUS

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Uudistus lisää merkittävästi työaikajoustoja mm. uusien joustotyöaika- ja työaikapankkisäännösten avulla. Lisäksi lain soveltamisala laajentuu verrattuna nykylakiin, kun myös etätyö tulee lain piiriin. Uusi työaikalaki – mikä muuttuu? -koulutuksessa saat kattavan käsityksen tulevista uudistuksista käytännönläheisellä tavalla.

Lue lisää
22.11.2019

TAMPERE: TYÖAIKALAIN UUDISTUS, AAMIAISTILAISUUS

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Uudistus lisää merkittävästi työaikajoustoja mm. uusien joustotyöaika- ja työaikapankkisäännösten avulla. Lisäksi lain soveltamisala laajentuu verrattuna nykylakiin, kun myös etätyö tulee lain piiriin. Tilaisuudessa Asianajotoimisto Applex Oy:n lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Sofia Toivonen esittelee lyhyesti uuden työaikalain keskeisimmät muutokset. Perehdymme muun muassa uuteen työaikakäsitteeseen ja sen soveltamisalaan, työaikajoustoihin sekä työaikapankkijärjestelmään.

Lue lisää
15.11.2019

Helsinki: Työaikalain uudistus, aamiaistilaisuus

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Uudistus lisää merkittävästi työaikajoustoja mm. uusien joustotyöaika- ja työaikapankkisäännösten avulla. Lisäksi lain soveltamisala laajentuu verrattuna nykylakiin, kun myös etätyö tulee lain piiriin. Tilaisuudessa Asianajotoimisto Applex Oy:n lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Sofia Toivonen esittelee lyhyesti uuden työaikalain keskeisimmät muutokset. Perehdymme muun muassa uuteen työaikakäsitteeseen ja sen soveltamisalaan, työaikajoustoihin sekä työaikapankkijärjestelmään.

Lue lisää