Arkistot: Tapahtumat

24.09.2020

HELSINKI: YSE:stä ja KSE:stä allianssimalliin – rakennusurakan ja -suunnittelun sopimuskysymykset, koulutus

Useat laajat infrahankkeet hoidetaan nykyään allianssiurakkana. Allianssimallilla pyritään varmistamaan se, että projektin kustannukset ja aikataulut eivät ylity. Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä allianssiurakan hyödyistä ja riskeistä sekä käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista.

Lue lisää
17.09.2020

HELSINKI: Konsultti- ja suunnittelusopimukset, koulutus

Käsittelemme tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Erityisesti perehdytään uudistuneisiin KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Lue lisää
11.06.2020

Webinaari: Osakassopimukset

Useilla yhtiöillä on puutteita osakassopimuksissa tai osakassopimus voi pahimmassa tapauksessa puuttua kokonaan. Tämä voi vaikeuttaa päätöksentekoa yhtiössä ja voi estää exitin toteutumisen. Hyvin laaditulla osakassopimuksella ehkäistään erimielisyystilanteita ja varmistetaan onnistunut exit.

Lue lisää
14.05.2020

Webinaari: Kone- ja laitetoimitussopimukset

Suomalaisilla yrityksillä on usein puutteita sopimuksissa. Suuriakin kone- ja laitetoimituksia toimitetaan puutteellisilla sopimuksilla eivätkä yrityksen aina ymmärrä vastuukysymyksiä. Erityisesti vastuukysymykset korostuvat kansainvälisissä kone- ja laitetoimituksissa.

Lue lisää
02.06.2020

WEBINAARI: Yrityskauppaprosessi haltuun

Yrityskauppoja hoidetaan usein puutteellisilla asiakirjoilla ja ilman, että kohdeyrityksen sopimuksia ja muita asiakirjoja tutkitaan riittävästi. Yrityskaupoissa tulisi myös varmistaa, että kaupan seurauksena ei tule maksuun ylimääräisiä veroja ja että ostaja tuntee kaupan kohteen myös talousasioiden osalta.

Lue lisää
27.05.2020

WEBINAARI: GDPR, hallinnolliset sakot ja muut viranomaisseuraamukset

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Asetuksen rikkomisesta voi seurata hallinnollisia sakkoja, joiden määrä voi olla yritykselle enimmillään jopa 4 % edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa. Eri suuruisia sakkoja ja muita viranomaisseuraamuksia on annettu jo useissa EU:n jäsenvaltioissa niin pk-yrityksille kuin suuryrityksillekin.

Lue lisää
27.03.2020

WEBINAARI: Koronaviruksen vaikutus työsuhteeseen ja sen ehtoihin

Kansainvälisellä ja kansallisella tasolla on ryhdytty erinäisiin toimenpiteisiin koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien ongelmien minimoimiseksi. Tällaisilla toimenpiteillä on vaikutusta paitsi yritysten sisäiseen toimintaan ja työntekijöiden ohjeistukseen, myös yrityksen laajempaan liiketoimintaan, mikä osaltaan voi johtaa työvoiman vähennystarpeisiin.

Lue lisää
26.03.2020

WEBINAARI: Koronavirus ja sopimusvaikutukset

Koronavirus COVID-19 on edennyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Tämän seurauksena monien yritysten voi olla hankala suoriutua omista sopimusvelvoitteistaan, kun viranomaiset ympäri maailman ovat antaneet erilaisia liiketoimintaan merkittävästi vaikuttavia määräyksiä ja suosituksia. Pääsäännön mukaan sopimukset on pidettävä, mutta voiko koronavirus aiheuttaa suoritusvelvollisuudesta vapauttavan ylivoimaisen esteen (Force Majeure) sopimuksen täyttämiselle?

Lue lisää
03.04.2020

HELSINKI: Ajankohtaista välimiesmenettelyistä ja digitaalisten forensiikkapalvelujen käytöstä välimiesmenettelyissä, aamiaistilaisuus

Tilaisuus on peruutettu koronaviruksesta johtuvan tilanteen vuoksi.

Lue lisää
19.03.2020

HELSINKI: Konsultti- ja suunnittelusopimukset, koulutus

Koulutuksessa käsittelemme tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia ehtoja. Erityisesti perehdytään uudistuneisiin KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Lue lisää