Arkistot: Tapahtumat

26.10.2023

Rakennusalan sopimukset – YSE 1998 pintaa syvemmältä, etäkoulutus

Rakennusalan sopimukset -jatkokoulutuksessa opitaan ja syvennytään keskeisiin asioihin ja tulkinnanvaraisiin kysymyksiin urakkasopimuksen laatimisvaiheesta aina takuuajan jälkeisiin vastuutilanteisiin YSE 1998 -ehtoisen urakkasopimisen näkökulmasta.

Lue lisää
21.09.2023

Rakennusalan sopimukset käytännössä, etäkoulutus

Tässä koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista. Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Lue lisää
01.09.2023

EU:n uusi dataregulaatio ja liikesalaisuudet pk-yritysten näkökulmasta, aamiaistilaisuus, Tampere/etäosallistuminen

Tervetuloa maksuttomaan aamiaistilaisuuteemme kuulemaan EU:n uudesta laajasta ns. Big Five -dataregulaatiokokonaisuudesta pk-yritysten näkökulmasta. Lisäksi tilaisuudessa käsitellään keskeisiä liikesalaisuuksiin ja henkilötietojen suojaan liittyviä asioita EU Data Actin osalta.

Lue lisää
29.11.2023

YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa, etäkoulutus

YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa -koulutuksessa sinun on mahdollista saada kattava käsitys siitä, mitä seikkoja sopimusoikeudellinen korvausvastuu kattaa ja minkä vuoksi rakennusalan riidat kulkevat yleensä sopimusketjuja pitkin.

Lue lisää
23.05.2023

Whistleblowing-tutkinta ja käsittelijän vastuut, etäkoulutus

Whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki asettaa vaatimuksia ilmoituskanavan kautta tehtyjen ilmoitusten käsittelylle. Whistleblowing-tutkinta ja käsittelijän vastuut -koulutuksesta saat erinomaisen kokonaiskuvan whistleblowing-kanavaan tulevien ilmoitusten käsittelijöiden oikeuksista ja lakisääteisistä velvoitteista.

Lue lisää
05.05.2023

Due diligence — yrityksen kuntotesti, aamiaistilaisuus, Tampere/etäosallistuminen

Tervetuloa maksuttomaan aamiaistilaisuuteemme kuulemaan ja keskustelemaan due diligence -tarkastukseen ja siihen valmistautumiseen liittyvistä näkökulmista ostajan ja myyjän kannalta. Päivän teemaa eli DD-prosessia käsitellään juridisesta (LDD), taloudellisesta (FDD) ja verotuksellisesta (Tax DD) näkökulmasta.

Lue lisää
12.10.2023

Tietoturvaloukkaukset — ennaltaehkäise ja reagoi, etäkoulutus

Tässä koulutuksessa saat paljon käytännön vinkkejä tietoturvaloukkaukseen reagoimiseen ja riskien ennaltaehkäisyyn. Älä jää enää arvuuttelemaan ilmoitusten tekoa, vaan tule koulutukseen kuulemaan sertifioidun tietosuoja-asiantuntijan vinkit haastekohtiin!

Lue lisää
21.09.2023

Riskit ja vaikutustenarviointi henkilötietojen käsittelyssä (DPIA), etäkoulutus

Mitkä tekijät katsotaan riskeiksi henkilötietojen käsittelyssä? Miten riskejä voidaan poistaa tai niiden vaikutusta vähentää? Milloin täytyy toteuttaa tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (data protection impact assessment, DPIA)?

Lue lisää
07.09.2023

Seurantateknologiat, evästeet ja kansainväliset tiedonsiirrot, etäkoulutus

Verkkosivuilla käytettävät seurantateknologiat ja tietojen siirtyminen EU:n ulkopuolelle ovat joutuneet EU:n tietosuojaviranomaisten huomion kohteeksi, eikä viimeaikainen suhtautuminen ole ollut suopeaa. Tässä koulutuksessa käydään läpi keskeisiä seikkoja verkkosivujen seurantateknologioiden ja evästeiden käytöstä sekä henkilötietojen kansainvälisistä tiedonsiirroista.

Lue lisää
26.09.2023

GDPR:n tietoturvavaatimukset ja viranomaisseuraamukset, etäkoulutus

Tule kuulemaan ajankohtaisia asioita GDPR:n asettamista tietoturvavaatimuksista, viranomaisten langettamista seuraamuksista sekä siitä, miten omassa yritystoiminnassa voi välttää tietosuojariskejä ja mitä pitää ottaa tietoturvan osalta huomioon GDPR-seuraamuksilta välttymiseksi.

Lue lisää