13.11.2024

Rakennusalan sopimukset käytännössä, etäkoulutus

 

Suositun koulutuksen uusinta!

Selkeät sopimukset, sujuvat urakat – Vältä viivästykset ja virheet

Rakennusalan sopimukset käytännössä -koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista. Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Erityisesti käsitellään YSE 1998 –ehtojen käyttäminen rakennusurakoissa ja niiden olennaisimmat ehdot sekä osapuolten toimintavelvoitteet sopimusneuvotteluissa, urakka-aikana, takuuaikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutustutaan kattavasti allianssiurakkasopimuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi rakennussopimukseen osallisten virhe- ja viivästysvastuista sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Lisäksi käsitellään rakennusurakkariitatilanteisiin varautumista ja niiden tehokasta ratkaisua.

Hyödyt

Käytännön case-esimerkkien ja uusimman oikeuskäytännön avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.

Ajankohta

13.11.2024 klo 9.00 – 15.45


Ohjelma

  • Päivän ohjelman esittely
  • Sopiminen ja rakennusalan sopimukset
  • YSE 1998 -sopimusehtojen käyttö
  • YSE 1998 –ehtojen kipupisteet
  • Rakennusurakan muita sopimuksia
  • Tehokas rakennusurakkariitojen ratkaisu
  • Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→