30.05.2024

Yritysvastuu ja ESG – mitä ainakin pitäisi tietää? Tampere/etäosallistuminen


AAMIAISTILAISUUS, Tampere + etäosallistumismahdollisuus

ESG:n merkitys pk-sektorin yrityksille on vielä osittain epäselvä, vaikka aiheesta puhutaan paljon. ESG-normisto vaikuttaa pk-sektorin yrityksiin erityisesti sopimusketjujen kautta, sillä suuret yritykset alkavat vaatia alihankkijoiltaan vastaavien standardien noudattamista. Oleellista on ymmärtää, että alihankintaketjuun jääminen edellyttää vaatimusten täyttämistä. 

Tilaisuudessa asiantuntijamme selventävät, mitä pk-sektorin yritysten tulee ymmärtää ja tietää ESG-normiston vaikutuksista heidän liiketoimintaansa. 

Tilaisuuden alustajina toimivat Applexilta asianajaja Anni Alamettälä ja asianajaja Ville Vainio sekä Aito Säästöpankilta yritysasiakkuuspäällikkö Annika Jokela.

Aamiaistilaisuutemme on maksuton ja se soveltuu kaikille, jotka ovat tekemisissä yritysvastuuasioiden kanssa, kuten toimitusjohtajat, talousjohtajat, liiketoimintajohtajat ja muut yrityksen yritysvastuuasioista vastaavat henkilöt.

AIKA & PAIKKA

Torstai 30.5.2024 klo 9–10.30, aamiainen tarjolla klo 8.30 alkaen.
Technopolis Yliopistonrinne (Kalevantie 2, 33100 Tampere) tai etäosallistuminen

Lähetämme ilmoittautuneille tarkemmat ohjeet osallistumiseen tilaisuuden lähestyessä.
Ilmoittautuminen pyydetään 26.5.2024 mennessä.

SDD-direktiivi: Uusi suunta vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä Euroopassa

Tilaisuudessa keskustellaan siitä, mitä yritysten ainakin pitäisi tietää yritysvastuuasioista, ja miten yritykset voivat valmistautua ja noudattaa yritysvastuuta koskevaa EU-sääntelyä, kuten tulevaa Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) -direktiiviä. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten yritysvastuuasiat tulee huomioida yritysjärjestelyissä. Aito Säästöpankin edustaja kertoo myös, miten EU taksonomia-asetus ja kestävyysraportointi (CSRD) -direktiivi vaikuttavat yritysten rahoituksen hintaan ja rahoituksen saatavuuteen. 

CSDD-direktiivi merkitsee merkittävää käännekohtaa yritysten vastuullisuudessa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Direktiivin keskiössä on suurten yritysten velvollisuus tunnistaa, arvioida ja lieventää toimintaketjujensa haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisoikeuksiin. Vaikka direktiivi kohdistuukin suoraan suuriin yrityksiin, sen vaikutus ulottuu laajalle koko toimintaketjuun, kuten direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääviin pienempiin alihankkijoihin ja toimittajiin, jotka ovat osa direktiivin soveltamisalaan kuuluvan suuren yrityksen toimintaketjua. Lisäksi käsittelemme muuta keskeistä EU:n yritysvastuulainsäädäntöä. 

EU:n Kestävän rahoituksen ohjenuorat: Taksonomia ja CSRD-Direktiivi

Yritysrahoituksen näkökulmasta keskeisimmät rahoitusta ohjaavat tekijät ovat EU taksonomia-asetus sekä CSRD-direktiivi. EU:n taksonomia on kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä ympäristön kannalta kestävästä taloudellisesta toiminnasta. Käytännössä taksonomia ohjaa pankkeja kohdistamaan myönnettyä rahoitusta ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestäviin hankkeisiin ja vastuulliseen liiketoimintaan.

CSRD – direktiivi tuo mukanaan kaksinkertaiseen olennaisuusarviointiin nojaten laajennettuja raportointivaatimuksia, toiminnan laajempaa läpinäkyvyyttä ja yhtenäisempiä raportointistandardeja yritysten vastuullisuuden osalta. Direktiiviin perustuen pankin tulee selvittää paitsi omansa, myös sidosryhmäverkostonsa toiminnan vastuullisuuden taso. 


SISÄLTÖ

Mitä yritysten pitäisi tietää yritysvastuusta ja ESG:stä?

  • Mitä yritysvastuu on?
  • Mitä yritysvastuu merkitsee pk-yrityksille?
  • Mitä toimenpiteitä, dokumentaatiota ja sopimuksia yritysvastuu edellyttää?
  • Yritysvastuu yritysjärjestelyissä
  • Miten valmistautua CSDD-direktiiviin?

Yritysvastuu ja rahoitus

  • Rahoituksen myöntämisen perusperiaatteet
  • ESG sääntely rahoituksen näkökulmasta
  • Eu taksonomia ja CSRD lyhyesti
  • Vaikutukset yrityksen liiketoimintaan
  • Säästöpankin vihreä laina

 


Tilaisuuden asiantuntijat