28.08.2024

Velkojana konkurssissa, etäkoulutus

 

Paranna asemaasi osakeyhtiön ja rakennusliikkeen taloudellisissa vaikeuksissa

Yritykset ja julkisyhteisöt joutuvat tänä päivänä jatkuvasti tilanteisiin, joissa sopimuskumppani ajautuu ensin maksuvaikeuksiin, maksukyvyttömäksi ja sitten konkurssiin. Velkojana konkurssissa –koulutuksessa käymme läpi kaikki olennaiset asiat sopimuskumppaneiden – velallisen ja velkojan – aseman kannalta eri insolvenssimenettelyissä.

Pääpaino on osakeyhtiön konkurssiin varautumisessa ja velkojan aseman suojaamisessa, mutta samalla perehdymme myös yrityssaneerausmenettelyn vaikutuksiin.

Koulutuksen jälkeen tiedät kaiken olennaisen konkurssimenettelyn riskeistä ja niiltä suojautumisesta.

Hyödyt

Velkojana konkurssissa -koulutuksessa opit ymmärtämään

 • mistä yrityssaneerauksessa ja konkurssissa on kyse
 • miten nämä menettelyt vaikuttavat mahdollisuuksiin kotiuttaa avoimia saatavia velallisyhtiöiltä
 • millaisia suorituksia ja oikeustoimia on mahdollista pyrkiä peräyttämään jälkikäteen niin sanotussa takaisinsaantimenettelyssä eri tilanteissa ja
 • miten eri sopimustyypeissä voidaan pyrkiä etukäteen pienentämään riskejä sopimuskumppanin insolvenssitilanteen (konkurssi, yrityssaneeraus, maksukyvyttömyys) varalta.

Koulutuksen avulla opit minimoimaan ne virheet, joita velkoja ja velallinen voivat konkurssimenettelyyn liittyen tehdä. Pääpaino on velallisen aseman maksimoimisessa kaikissa maksukyvyttömyyteen liittyvissä tilanteissa, mutta päivän aikana käsittelemme perusteellisesti myös velkojan asemaa.

Kenelle

Velkojana konkurssissa -koulutus on yleiskoulutus kaikille luotonhallinnan kanssa tekemisissä oleville, jotka voivat joutua arvioimaan konkurssimenettelyn vaikutuksia tai konkurssihakemuksen käyttöä perintäkeinona.

Koulutuksen ohjelma on räätälöity erityisesti niille, jotka joutuvat arvioimaan yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn vaikutuksia edustamansa yhteisön tekemiin sopimuksiin ja näihin liittyviin avoimiin vastuihin. Erityisesti tarkastelemme yrityssaneerausmenettelyn ja konkurssimenettelyn vaikutuksia keskeneräiseen urakkasopimukseen.

Koulutuksesta hyötyvät myös ne, jotka arvioivat mahdollisuuksia konkurssin tai yrityssaneerausmenettelyn hallittuun läpikäymisen.

Ajankohta

28.08.2024 klo 9.30–14.45


Ohjelma

 • Päivän ohjelman esittely
 • Konkurssimenettely ja konkurssisaatavan kotiuttaminen
 • Yrityssaneerausmenettely
 • Takaisinsaantitilanteet
 • Yrityksen johtohenkilön henkikohtainen vastuu velvoitteista
 • Velkojan ja sopimuskumppanin keinot suojautua konkurssissa
 • Rakennusurakoitsijan maksuvaikeudet ja konkurssi kesken urakkasuorituksen ja takuuaikana
 • Päätöskeskustelu

Lisätietoja ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→