Sopimusoikeus

Avustamme kaikenkokoisia asiakkaitamme erityyppisten sopimusten laadinnassa kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Sopimusoikeudellisissa toimeksiannoissa asiantuntijamme yhdessä asiakkaamme kanssa määrittelevät kulloiseenkin asiaan liittyvät prioriteetit ja mahdolliset ongelmakohdat, joita peilataan asiakkaamme tarpeisiin, tarkoituksiin ja neuvotteluasemaan. Lisäksi lakimiehemme edustavat ja avustavat asiakkaitamme sopimusneuvotteluissa asiakkaidemme sopimuskumppaneiden kanssa. Sopimusneuvotteluiden tarkoituksena on saada asiakkaallemme mahdollisimman edullinen, tarkoituksenmukainen ja tehokas sopimus.

Asiantuntijoidemme erityisosaaminen ja kokemus useilta toimialoilta mahdollistavat oikein mitoitetut sopimukset, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa sekä ennaltaehkäisevät myöhempiä ongelmia. Ammattimaisesti laaditut ja neuvotellut sopimukset ovat olennainen osa yritysten ennakoivaa riskienhallintaa ja jokapäiväistä liiketoiminnan harjoittamista. Asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti laadittu sopimus, joka huomioi asiakkaamme ja alan käytännöt sekä toimintaympäristön, vähentää sopimusosapuolten välisten riitojen riskiä ja samalla turvaa asiakkaamme intressit mahdollisissa riitatilanteissa.