16.12.2020

Millog Oy – Puolustusvoimien strateginen kumppanuussopimus

Avustimme Millog Oy:tä 16.12.2020 solmittua Puolustusvoimien strategista kumppanuussopimusta koskeneessa neuvotteluprosessissa.

Kumppanuussopimuksen kattamien palveluiden kokonaisarvo vuosille 2021-2028 on noin 1,4 – 1,6 miljardia euroa. Hankinnan työllistävä vaikutus kyseisellä jaksolla on noin 10.000 – 11.000 henkilötyövuotta.

Millog tuottaa Puolustusvoimille strategisena kumppanina kunnossapito-, asiantuntija-, elinjakso- sekä materiaalipalveluita valtakunnallisessa 22 toimipaikan verkostossaan noin 1.100 työntekijänsä ja alihankkijaverkostonsa voimin. Strateginen kumppanuus on Puolustusvoimien ja yksityisen sektorin palveluntuottajan välisen yhteistyön syvällisin muoto. Sen lähtökohtana on sopimukseen perustuva luja, kestävä ja pitkäaikainen yhteistyösuhde, joka jatkuu myös poikkeusoloissa. Strateginen kumppanuus on kiinteä osa kokonaismaanpuolustusta, ja Millogin Puolustusvoimille tuottamat palvelut ovat osa Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää.