Tekijä: applex user

1.6.2018

Pelisäännöt nollatuntisopimusten käytölle muuttuivat

Vaihtelevaa työaikaa eli ns. nollatunti- ja nollatyösopimuksia koskevat lainmuutokset astuivat voimaan 1.6.2018. Uuden sääntelyn myötä muutoksia tuli työsopimuslakiin, työaikalakiin, työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin sekä työttömyysturvalakiin.

Lue lisää
20.9.2017

Applex kansainvälisen Ally Law:n jäseneksi

Asianajotoimisto Applex on liittynyt jäseneksi kansainväliseen Ally Law -verkostoon ainoana asianajotoimistona Suomessa. Ally Law koostuu johtavista liikejuridiikan osaajista eri puolilla maailmaa. Maailmanlaajuiseen palveluverkostoon kuuluu 61 lakialan yritystä ja yli 2000 lakimiestä ympäri maailman. Applexin asiakkaat saavat verkoston kautta laadukkaita ja kustannustehokkaita oikeudellisia palveluita globaalisti.

Lue lisää
5.12.2016

Työnantaja, huomioi muutokset työsopimuksiin 1.1.2017 lukien

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työsopimuslain muuttamiseksi. Muutokset koskevat koeajan pituutta, määräaikaisia työsuhteita ja takaisinottovelvollisuutta. Uudistuksella pyritään lisäämään yritysten kasvuhalukkuutta, madaltamaan työllistämiskynnystä ja parantamaan pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia. Lue alta, mitä helpotuksia uudistus tuo työnantajalle. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Lue lisää
17.11.2016

Tietosuoja-asetus korostaa vastuuta henkilötietojen käsittelyssä

Euroopan unionin 25.5.2018 lähtien sovellettava yleinen tietosuoja-asetus asettaa organisaatioille merkittäviä uusia vaatimuksia koskien henkilötietojen käsittelyä. Nyt on hyvä aika käydä yrityksesi käsittelytoimet ja tietosuojadokumentaatio läpi sekä varmistaa niiden vastaavan asetuksen vaatimuksia.

Lue lisää
30.9.2016

Uusi laki joukkorahoituksesta astui voimaan syyskuussa 2016

Uudella joukkorahoituslailla pyritään selkiyttämään joukkorahoituksen useita toisistaan eroavia muotoja sekä sitä koskevaa hajanaista sääntelyä. Tavoitteena on muun muassa lisätä yritysten rahoitusvaihtoehtoja, rahoitusmarkkinoiden monipuolisuutta sekä sijoittajansuojaa. Lailla pyritään keventämään erityisesti sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sääntelyä sekä selkeyttämään lainamuotoisen joukkorahoituksen sääntöjä. Uusi laki parantaa myös huomattavasti yritysten mahdollisuuksia kerätä rahaa yritystensä toimintaan markkinoilta.

Lue lisää
27.4.2016

Lomakausi lähestyy – ota haltuun 1.4.2016 voimaan astuneet vuosilomalain muutokset

Oletko tutustunut 1.4.2016 voimaan astuneisiin vuosilomalain muutoksiin, jotka koskevat niin kutsutun sairauspäiväkarenssin palauttamista ja lomaoikeuden karttumisen rajoittamista perhevapaiden ajalta? Kokosimme alle tärkeimmät huomiot muuttuneista säännöksistä.

Lue lisää
26.5.2015

IT2010-ehdot uudistuvat syksyllä 2015

Keskuskauppakamari, Ohjelmistoyrittäjät ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry julkaisivat toukokuussa 2010 IT-alalle tarkoitetut nykyisin voimassa olevat sopimusehdot.

Lue lisää
21.5.2015

Nollatyösopimus – työmarkkinoiden kiistelty varaventtiili

Yleistyneitä nollatyösopimuksia on käsitelty viime aikoina työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kolmikannassa sekä julkisessa keskustelussa. Tänä keväänä on myös varmistunut, että nollatuntisopimusten kieltämistä koskeva kansalaisaloite voidaan saattaa eduskunnan käsiteltäväksi.

Lue lisää
7.5.2015

Tilaajavastuulakiin kaavaillaan muutoksia

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen koskien tilaajavastuulain muuttamista. Laki on tasavallan presidentin allekirjoitusta vailla. Uudistuksessa muun muassa tilaajan selvitysvelvollisuutta laajennetaan ja laiminlyöntimaksuja sekä tahallisten ja toistuvien laiminlyöntien sanktiointia korotetaan. Muutoksilla pyritään vähentämään harmaata taloutta parantamalla velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailuedellytyksiä ja edistämällä työntekijöiden työehtojen ja sosiaaliturvan toteutumista.

Lue lisää
3.5.2015

Uusi laki sähköiseen viestintään

Uusi tietoyhteiskuntakaari astui voimaan vuoden 2015 alusta lähtien ja sen säännökset koskien viestintäpalvelua tulevat voimaan 1.7.2015. Uudella tietoyhteiskuntakaarella toteutettiin sähköisen viestinnän kokonaisuudistus kumoamalla kahdeksan lakia ja poistamalla lakien päällekkäisyydet. Uudella lailla muun muassa teleyritykselle ja palvelun myyjälle asetettiin yhteisvastuu matkapuhelimella tilatuista ja maksetuista tuotteista sekä palveluista. Yrittäjien ja yksityisten kannalta laki toi useita parannuksia käyttäjän näkökulmasta katsottuna esimerkiksi yksityisyydensuojaan sekä tietoturvaan.

Lue lisää