30.9.2016

Uusi laki joukkorahoituksesta astui voimaan syyskuussa 2016

Uudella joukkorahoituslailla pyritään selkiyttämään joukkorahoituksen useita toisistaan eroavia muotoja sekä sitä koskevaa hajanaista sääntelyä. Tavoitteena on muun muassa lisätä yritysten rahoitusvaihtoehtoja, rahoitusmarkkinoiden monipuolisuutta sekä sijoittajansuojaa. Lailla pyritään keventämään erityisesti sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen sääntelyä sekä selkeyttämään lainamuotoisen joukkorahoituksen sääntöjä. Uusi laki parantaa myös huomattavasti yritysten mahdollisuuksia kerätä rahaa yritystensä toimintaan markkinoilta.

Niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin viime vuosina voimakkaasti yleistynyt sekä jatkuvassa muutoksessa oleva uusi rahoitusmuoto, joukkorahoitus, on kasvattanut suosiota erityisesti pk-yritysten keskuudessa. Suomessa rahoitusmarkkinoita koskeva sääntely ei ole täysin ottanut huomioon joukkorahoitukseen liittyviä erityispiirteitä eikä siten ole vastannut nykyisiä markkinoita. Sääntelyn yhtenäistävälle joukkorahoituslaille olikin ollut tarvetta.

Uusi joukkorahoituslaki koskee vain vastikkeellisen laina- ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hankkimista, tarjoamista ja ammattimaista välittämistä elinkeinotoiminnan rahoittamiseksi. Lakiehdotuksen soveltamisalaan eivät siis kuulu kaikki markkinoilla nykyisin esiintyvät joukkorahoituksen muodot, vaan ainoastaan rahoitusmarkkinoilla ilmenevät elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnetyt toimintamuodot.

Jatkossa joukkorahoitusta välittävällä elinkeinoharjoittajalla on rekisteröintivelvollisuus, joka merkitsee sitä, että yritys saa välittää joukkorahoitusta vain, jos se on rekisteröitynyt lain mukaisesti Finanssivalvonnan joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin. Laki asettaa joukkorahoituksen välittäjille aiempaa selkeämmät säännöt ja vastuut sekä parantaa samalla sijoittajansuojaa ja sen toteutumista. Lailla on myös pyritty määrittelemään yksiselitteisesti eri joukkorahoituksen toimintamuotoja valvovat vastuuviranomaiset sekä selkiytetty samalla niiden toimivaltaa.

Valtiovarainministeriö valmistelee tällä hetkellä tarkentavaa asetusta joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta. Asetus pyritään saamaan valmiiksi syksyn 2016 aikana.