Tekijä: applex user

18.3.2015

Huhtikuussa voimaan uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista velvoittaa sellaisen rakennuksen omistajan, jolle on myönnetty rakennuslupa ennen lain voimaantuloa, huolehtimaan siitä, että rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden tarkastaa kelpoisuusvaatimukset täyttävä asiantuntija. Arviointi tulee suorittaa rakennuksiin, joissa tyypillisesti oleskelee suuri määrä ihmisiä, kuten esimerkiksi rakennuksiin, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus liittyy kaupan palvelujen tarjoamiseen, urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajantoimintaan tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen.

Lue lisää
6.1.2015

Yhdenvertaisuuslaki uudistui 1.1.2015

Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015 ja sen myötä myös tasa-arvolakiin tehtiin muutoksia. Uusi laki antaa aiempaa parempaa suojaa syrjinnältä ja tarkentaa työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä, jotta naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä toimisi tehokkaammin. Tasa-arvolakiin lisättiin myös säännökset sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta ja tällaisen syrjinnän ennaltaehkäisystä.

Lue lisää
25.6.2014

Muuttuneet kotimyyntisäännökset vaativat myyjältä tarkkuutta

Koti-ja etämyyntiä sääntelevä kuluttajansuojalain 6 luku uudistui 13.6.2014. Uudistus toi muutoksia kotimyyntisäännösten soveltamisalaan, myyjän tiedonantovelvollisuuteen ja kuluttajan peruuttamisoikeuteen. Monet kotimyyntiä harjoittavat myyjät tuntevat lain huonosti. Myyjän on kuitenkin syytä perehtyä uusiin säännöksiin huolellisesti, sillä niillä on olennaisia vaikutuksia sekä kuluttajan että myyjän asemaan.

Lue lisää