26.5.2015

IT2010-ehdot uudistuvat syksyllä 2015

Keskuskauppakamari, Ohjelmistoyrittäjät ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry julkaisivat toukokuussa 2010 IT-alalle tarkoitetut nykyisin voimassa olevat sopimusehdot.

Ohjelmistoalalla laajasti käytetyt IT-sopimusten yleiset sopimusehdot ovat nyt uudistumassa. Työryhmissä valmistellaan uudistuksia tietoverkon välityksellä tarjottavien palveluiden erityisehtoihin eli ns. SaaS–sopimuksia koskeviin ehtoihin (Software as a Service). Lisäksi uusina ehtokokoelmina on tarkoitus julkaista ketterien menetelmien käyttöä koskevat erityisehdot sekä eettiset periaatteet. Julkinen kommenttikierros on päättynyt 22.5.2015 ja alustavan aikataulun mukaan uudet sopimusehdot on tarkoitus julkistaa syksyllä 2015. Projektin etenemistä voi seurata osoitteessa it2010.fi.

Nykyiset IT2010 ETP-ehdot ovat otsikkonsa mukaisesti tietoverkon välityksellä tarjottavien palveluiden erityisehtoja, jotka on tarkoitettu täydentämään IT2010 YSE-yleisiä sopimusehtoja tietynlaisissa sopimuksissa. Mitään mullistavaa IT2015 ETP-ehdot eivät alan sopimuksiin tuo. Julkilausutusti erityisehdot ovat edelleen yleisiä sopimusehtoja täydentäviä. Uudistus näyttäisi ainakin jossain määrin kuitenkin lisäävän erityisehtojen itsenäistä käytettävyyttä, sillä ehdotuksiin on rakennettu sisään nykyisin yleisiin sopimusehtoihin sisältyviä säännöksiä esimerkiksi tietoturvasta ja tietoturvaloukkausten käsittelystä sekä toisaalta ohjelmistopalvelun toimittamisesta ja käyttöönotosta, joista on nykyisin jouduttu sopimaan erikseen. Uudet ehdot mahdollistaisivat kevyemmän sopimusrakenteen silloin, kun pääsopimus on laadittu riittävän huolellisesti, koska sopimuksen liitteeksi ei enää välttämättä tarvita useampia vakioehtoja.

Ohjelmistokehityksessä kasvavana trendinä olevat Lean-sopimukset tai ketterillä menetelmillä asiakkaan kanssa yhteistyössä toteutettavat ohjelmistokokonaisuudet saavat ehdotuksen mukaan omat malliehtonsa vuonna 2015. Erityisehtoja koskeva ehdotus on laadittu yksityiskohtaiseksi. Käytännössä tilaajan ja toimittajan kanssa yhteistyössä toteutettavista projekteista voidaan kuitenkin vain harvoin sopia yhdellä sopimuksella. Monimuotoisissa projekteissa erilaisten suunnitelmien ja puitesopimusjärjestelyiden merkitys kasvaa, mistä johtuen IT2015 EKT-ehdoissa olevista asioista joudutaan useimmissa tapauksissa jatkossakin sopimaan projektikohtaisesti.