13.3.2023

Rakentamisen haasteet ja YSE-urakkasopimus – Mitä ottaa huomioon neuvoteltavissa sopimuksissa?

Jo tehdyissä Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 perustuvissa urakkasopimuksissa vaatimustenhallinta on keskiössä, mutta mitä ottaa huomioon nyt neuvoteltavissa urakkasopimuksissa sovittaessa esimerkiksi ylivoimaisen esteen määrittelystä (YSE 20 §), indeksin käytöstä (YSE 48 §) ja hinnantarkistamisesta (YSE 49 §)?

Jatkuva muutos on aiheuttanut sen, että lukuisia rakennushankkeita on joutunut uuden tarkastelun ja laskennan kohteeksi. Sopimusketjuissa pidempään voimassa olevien tarjousten antaminen ja sitoutuminen kiinteisiin hintoihin on haastavaa. Urakan tarjoamiseen ja sopimisiin liittyviä pohdittavia kysymyksiä on paljon, kuten muun muassa:

  • Tarjous – lyhyt voimassaoloaika, varaumat, indeksin käyttö
  • Eri urakkamuotojen käyttäminen
  • Urakkasopimus – hintamekanismit, indeksien käyttö, rakennustavaroiden erottelu sopimuksessa erilaisiin hinnoittelumalleihin
  • Sopimuksenaikainen seuranta ja noudattaminen, sopimuksenaikaisen sopimisen käyttäminen
  • Urakan ja projektin vaiheistaminen
  • Hankintaketjujen avaaminen aiempaa laajemmin sopimuksessa
  • Tulisiko tarkentaa ylivoimaisen esteen määrittelyä joltakin osin

Indeksien käyttö voi houkuttaa, mutta onko tahtotilana niiden liikkuminen kumpaankin suuntaan hinnan lisäyksenä tai vähennyksenä? Ottavatko indeksit oikealla tavalla huomioon juuri kyseiselle urakalle ja urakkasopimukselle keskeiset hintaan vaikuttavat tekijät?

Yhtenä vaihtoehtona on irrottaa erityinen hinta- ja/tai hankintariskiä sisältävä osa sopimuksesta erilleen tai erillisen sopimusmekanismin taakse. Tällaisen keskustelun kohteina ovat olleet esimerkiksi teräs ja energia. Samoin omien hankintaketjujen avaaminen tilaajalle aiempaa avoimemmin tulee helposti keskusteltavaksi, tai että irrotetaan rakennustavarahankintaa tietyltä osin tilaajan erillishankinnaksi.

Kuitenkin urakasta sovittaessa, kuten sopimuksissa yleensä, keskeistä on ymmärtää sopimisen kohde. Eli ymmärretään puolin ja toisin mistä ollaan sopimassa – erilaisilla uusilla mekanismeilla tai ilman. Kuten aiemmin kirjoitin, loppujen lopuksi pacta sunt servanda eli sopimukset on pidettävä.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme etsineet luovia ratkaisuja ja ehtoja urakoiden sopimiseksi haastavassa toimintaympäristössä – tärkeintä on ymmärtää tehtyjen ratkaisujen sisältö ja soveltuminen juuri kyseessä olevaan urakkaan. Asioiden tunnistaminen ja kirjoittaminen auki sopimukseen on parasta tehdä huolellisesti perustuen parhaaseen ymmärrykseen ja arvioon sopimuksen allekirjoitushetkellä.

Kirjoittaja(t)