25.05.2023

Rakennusalan sopimukset käytännössä, Helsinki

 

Vältä riitatilanteet selkeillä sopimusehdoilla ja toimintavelvoitteilla.

Rakennusalan sopimukset käytännössä -koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista.  Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Erityisesti käsitellään YSE 1998 –ehtojen käyttäminen rakennusurakoissa ja niiden olennaisimmat ehdot sekä osapuolten toimintavelvoitteet sopimusneuvotteluissa, urakka-aikana, takuuaikana ja sen jälkeen sekä grynderin eli perustajaurakoitsijan vastuukysymykset.

Lisäksi tutustutaan KSE2013- ja RYHT2000 -ehtoihin, kuluttajansuojalain vaikutuksiin sopimusketjuissa sekä allianssiurakkasopimuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi rakennussopimukseen osallisten virhe- ja viivästysvastuista sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Lisäksi käsitellään rakennusurakkariitatilanteisiin varautumista ja niiden tehokasta ratkaisua.

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.

HYÖDYT

Käytännön case-esimerkkien ja uusimman oikeuskäytännön avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.

AIKA & PAIKKA

Torstai 25.5.2023 klo 8.30-15.45
Helsinki


AIKATAULU

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounas
14.00 – 14.15 Iltapäiväkahvi
15.45 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

OHJELMA

Päivän ohjelman esittely

Sopiminen ja rakennusalan sopimukset

 • Sopimuksia koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusten neuvotteluprosessit
 • Urakkasopimusten erityispiirteet
 • Vakioehtojen ja yleisten sopimusehtojen (erityisesti YSE1998, RYHT2000 ja KSE2013) käyttö käytännössä

Tauko

YSE 1998 -sopimusehtojen käyttö

 • YSE 1998 –ehtojen rakenne
 • Urakkatyypit ja sopimusvastuiden määräytyminen
 • Vastuut urakka-aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen
 • Virhe- ja viivästysvastuut urakkaa suoritettaessa ja takuuaikana
 • Lisä- ja muutostyöt sekä niistä sopiminen
 • Vastaanotto ja taloudellisen loppuselvitys

11.30 Lounas
12.15 Koulutus jatkuu

YSE 1998 –ehtojen kipupisteet

 • Reklamointi ja puhevallan säilyttäminen eri vaiheissa
 • Sivu- ja aliurakkasopimukset sekä vastuut sopimusketjuissa
 • Vastuunrajoituksista sopiminen
 • Sopimussakkojen käyttäminen osana YSE-ehtoja ja yleisesti
 • Muita YSE 1998 –ehtojen kipupisteitä

Tauko

Rakennusurakan muita sopimuksia

 • Konsultti- ja suunnittelusopimukset (KSE 2013)
 • Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT2000
 • Rakennusalan kuluttajasopimukset sopimusketjussa

14.00 Iltapäiväkahvi
14.15 Koulutus jatkuu

 • Allianssisopimukset

Tehokas rakennusurakkariitojen ratkaisu

 • Riitatilanteisiin varautuminen
 • Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
 • Sovittelumenettely: milloin sopia ja milloin riidellä?

Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä

 • Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä

Päätöskeskustelu

15:45 Koulutus päättyy

Lisätietoja ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→