6.2.2019

Applex edusti menestyksekkäästi päämiestään talousrikosasiassa

Toimistomme edusti keskeisiä asianomistajia laajassa, törkeää velallisen epärehellisyyttä koskeneessa talousrikosasiassa, jossa Helsingin hovioikeus antoi tuomion 31.1.2019. Jutun päätekijä, ulkomailla jo pitkään asunut tunnettu suomalainen liikemies tuomittiin 2 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Toinen suomalainen liikemies tuomittiin samassa asiassa vuoden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi kyseiset liikemiehet velvoitettiin korvaamaan eri tahoille asiassa aiheutetuista vahingoista ja oikeudenkäyntikuluista noin neljän miljoonan euron vahingonkorvaukset viivästyskorkoineen.

Asiassa oli kyse pääomasijoitustoimintaa harjoittaneesta yhtiöstä oikeudettomasti nostetuista varoista, joiden merkittävän määrän johdosta jutun intressi oli poikkeuksellisen suuri. Samaan asiakokonaisuuteen liittyviä tapahtumia on käsitelty eri prosesseissa kaikkiaan noin kymmenen vuoden ajan, ensin siviiliprosessina eri tuomioistuimissa, sitten konkurssimenettelyssä ja nyt viimeiseksi rikosprosessina Helsingin hovioikeudessa. Vastaajat ovat kaikissa prosessien vaiheessa kiistäneet heihin kohdistuneet vaatimukset. Toimistomme vastuujuristina asiassa on toiminut asianajaja Janne Haapakari, joka on avustanut jutun keskeisiä asianomistajia menestyksekkäästi asiakokokonaisuuden alusta lähtien.

Tiimi

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja

+358 40 091 9326

janne.haapakari@applex.fi