27.6.2019

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäis­pääomavaatimus poistuu heinäkuusta 2019 alkaen

Kynnys osakeyhtiön perustamiselle laskee heinäkuun alussa, kun lakimuutoksen seurauksena yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu. Uudistus vähentää uusien yhtiöiden perustamisvaiheen kustannuksia, kun yhtiö voidaan perustaa kokonaan ilman osakepääomaa, eikä uudelta yrittäjältä kulu varoja asiantuntijapalveluihin, joita osakepääoman maksu on aiemmin edellyttänyt.

Vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen

Osakeyhtiön voi 1.7.2019 alkaen perustaa ilman osakepääomaa. Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 hallituksen esityksen osakeyhtiölain (OYL) ja asunto-osakeyhtiölain muuttamiseksi yksityisten osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi.  Lakimuutokset astuvat voimaan 1.7.2019, minkä jälkeen 2.500 euron vähimmäispääomavaatimus poistuu kokonaan.

Lakimuutos tarkoittaa käytännössä, että osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön voi jatkossa perustaa kokonaan ilman osakepääomaa. On siis mahdollista, että yhtiötä perustettaessa osakkeista ei makseta mitään tai osakkeista maksettava määrä kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Myös jo olemassa oleva yhtiö voi 1.7.2019 jälkeen halutessaan alentaa tai poistaa osakepääomansa. Tällöin on noudatettava, mitä OYL 14 luvussa on säädetty osakepääoman alentamisesta. Mikäli yhtiöjärjestyksessä on määräys vähimmäisosakepääomasta, on yhtiöjärjestystä muutettava, jos osakepääomaa aiotaan alentaa tai poistaa.

Nimellisarvoiseen järjestelmään ei muutosta

Lakimuutoksista huolimatta yhtiöjärjestyksessä voidaan jatkossakin määrätä, että yhtiön osakkeella on nimellisarvo. Jos osakkeella on nimellisarvo, osakeyhtiöllä on jatkossakin oltava osakepääoma. Tällöin yhtiötä perustettaessa ja uusia osakkeita annettaessa yhtiön osakepääomaan tulee merkitä kunkin osakkeen osalta vähintään nimellisarvon määrä. Nimellisarvoa koskevat vaatimukset koskevat myös tilannetta, jossa osakepääomaa halutaan alentaa.

Muutosten merkitys

Muutosten tavoitteena on, että yritystoiminnan aloittaminen olisi jatkossa helpompaa. Osakeyhtiön perustamiskynnys alenee, kun yhtiöön ei enää perustamisvaiheessa tarvitse sijoittaa 2.500 euroa, eikä aloittavalta yrittäjältä kulu yrityksen perustamisvaiheessa varoja asiantuntijapalveluihin, jotka ovat usein olleet välttämättömiä osakepääoman maksamiseksi ja maksun osoittamiseksi. Myös yhtiön sähköinen perustaminen YTJ-palvelussa helpottuu, kun jatkossa perustamisilmoitukseen ei tarvitse liittää selvitystä osakepääoman maksamisesta. Tämä myös tarkoittaa, että jatkossa osakeyhtiön voi perustaa sähköisessä palvelussa vain, kun osakepääoma ja osakkeiden merkintähinta on nolla euroa.

Muutoksella ei ole vaikutusta julkisen osakeyhtiöön: julkisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus on myös jatkossa 80.000 euroa.


Lue lisää siitä, miten voimme auttaa yhtiöoikeusasioissa →

 

Kirjoittaja(t)