1.3.2022

Yhtiökokouksen järjestäminen kevään 2022 yhtiökokouskaudella

Näyttäisi varovaisesti siltä, että olemme pääsemässä eroon koronarajoituksista. Kevään 2022 yhtiökokouskausi on kuitenkin alkanut edelleen poikkeusjärjestelyin. Listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen kokonaan etänä ja julkaistujen kokouskutsujen perusteella tämä näyttää olevan useimpien yhtiöiden valinta.

Yhtiökokouksia koskeva ”koronalaki”, eli laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021), on voimassa vielä kesäkuun 2022 loppuun saakka. Väliaikaisen lain nojalla listayhtiöiden kokouksia voidaan järjestää joko suosittua ennakkoäänestysmenettelyä käyttäen, jolloin osakkeenomistaja tai hänen edustajansa ei voi lainkaan saapua kokouspaikalle, tai esimerkiksi kokonaan sähköisenä verkkokokouksena. Viime aikoina julkaistujen yhtiökokouskutsujen perusteella selvästi suosituin tapa listayhtiön yhtiökokouksen järjestämiselle näyttää kevään 2021 tapaan myös keväällä 2022 olevan ennakkoäänestysmenettely.

Yksityiset osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt voivat myös voimassa olevan osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain puitteissa soveltaa erilaisia etäkäytäntöjä omissa yhtiökokouksissaan. Yleensä ei ole estettä sille, että yhtiökokous järjestetään erilaisia videoneuvotteluyhteyksiä hyödyntäen. Sen sijaan on hyvä muistaa, että yksityisillä osakeyhtiöillä ja asunto-osakeyhtiöillä yhtiökokouksella täytyy kuitenkin aina olla myös fyysinen kokouspaikka yhtiön kotipaikassa tai muualla yhtiöjärjestyksen määräämällä paikkakunnalla. Riittää kun paikalla ovat kokouksen avaaja ja puheenjohtaja.

Jos yhteiskunta viimein avautuu ja rajoituksia puretaan lopullisesti, yhtiökokousten ”koronalain” voimassa oloa tuskin jatketaan enää kuluvan vuoden kesäkuun jälkeen. Jotta etäkokouskäytäntöjä voitaisiin jatkossa kehittää, asetti oikeusministeriö jo toukokuussa 2021 työryhmän valmistelemaan ehdotusta etäosallistumisen helpottamiseksi ja etäkokousten sallimiseksi osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukselle, sekä osuuskunnan kokoukselle ja edustajistolle kuuluvan päätöksenteon ja siihen osallistumisen helpottamiseksi. Työryhmä ehdottaa kokonaan etänä, ilman kokouspaikkaa, pidettävien yhtiökokousten ja osuuskunnan kokousten sallimista. Edellytyksenä on, että kaikilla etäkokoukseen osallistuvilla osakkeenomistajilla tai jäsenillä on täysimääräiset osallistumisoikeudet ja että tällainen kokous on sallittu yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä. Lakiuudistukselle suunniteltu voimaantuloaika on 1.7.2022. Uudistusta koskeva lausuntokierros päättyi 23.1.2022 ja hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2022. Nähtäväksi jää, miten jonkin verran vastustustakin herättänyt uudistus kevään aikana etenee.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään asiaa koskeviin kysymyksiin. Avustamme tarvittaessa myös yhtiökokouksen suunnittelussa ja läpiviennissä.

Kirjoittaja(t)