20.4.2020

Uusi määräaikainen laki mahdollistaa yhtiökokousten siirtämisen syyskuun loppuun

Arvioimme koronaviruksen vaikutusta osake- ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten järjestämiseen 20.3.2020 julkaisemassamme artikkelissa. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yhtiökokous on mahdollista järjestää myös poikkeusoloissa muun muassa etäosallistumismahdollisuuksia hyödyntäen. Nyt hallitus on antanut esityksen määräaikaisesta laista, joka tuo lisää joustoja yhtiökokousten järjestämiseen.

Osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tulee pitää kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Uusi määräaikainen laki muuttaisi tilannetta siten, että yhtiökokous voidaan järjestää 30.9.2020 mennessä riippumatta osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain tiukemmista määräajoista sekä osakeyhtiöiden yhtiöjärjestysmääräyksistä. Määräaikaiset muutokset yhtiökokouksen pitämisen aikatauluun koskisivat 30.9.2019-31.3.2020 päättyneiden tilikausien jälkeen pidettäviä yhtiökokouksia.

Pörssiyhtiöiden yhtiökokouskausi on tällä hetkellä vilkkaimmillaan, ja iso osa yhtiöitä on löytänyt tavan järjestää kokous vallitsevissa poikkeusoloissakin erilaisia etäosallistumis- ja valtuutusjärjestelyjä hyödyntäen. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan mahdollista kokouksen järjestämistä kokonaan etänä niin, että kokouksella ei olisi lainkaan fyysistä kokouspaikkaa. Uusi laki mahdollistaisi hallituksen esityksen mukaan sen, että pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää 30.9.2020 mennessä kokonaan etäkokouksena ja niin, että osakkeenomistaja voisi osallistua kokoukseen ainoastaan valitsemansa asiamiehen välityksellä ja äänestää ainoastaan määrätyn teknisen apuvälineen, kuten tietoliikenneyhteyden avulla.

Yhtiön hallituksen olisi yhtiökokouksia koskevasta pidemmästä määräajasta huolimatta laadittava tilinpäätös viimeistään 30.6.2020. Verohallinto on aiemmin kertonut, että se pidentää yhteisöjen veroilmoitusten antamisen määräaikaa kuukaudella: veroilmoituksen voi koronatilanteen takia antaa viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, kun se on tavallisesti annettava neljän kuukauden kuluessa. Määräajan pidennys veroilmoitusten osalta koskee yhteisöjä, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana.

Edellä esitellyt muutokset yhtiökokousten järjestämisaikatauluun tuovat toivottua joustoa osakeyhtiöiden ja erityisesti asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten järjestämiseen. Määräaikaisen lain on tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa syyskuun 2020 loppuun saakka.

Kirjoittaja(t)