15.11.2022

YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa, etäkoulutus

 

Urakoitsija, suunnittelija, tavarantoimittaja – mitä rakennusalan ammattilaisen tulee tietää? 

Tunnetko YSE1998-, KSE2013- ja RYHT 2000-ehtojen systematiikan ja vastuumekanismit riittävällä tavalla? Oletko varmistunut siitä, että rakennushankkeeseen liittyvät riskit on ymmärretty ja huomioitu oikein sopimuksissanne? Osaatko hahmottaa rakennushankkeeseen osallistuvien keskeiset roolit sekä hyödyt ja riskit vakiintuneiden yleisehtojen välillä? Mikä merkitys vastuunjaon kannalta on sillä, mitkä yleiset ehdot sopimukseen liitetään?

Rakennusalalla käytettävät sopimukset pohjautuvat voimakkaasti yleisiin sopimusehtoihin, jotka ovat vakiintuneet käytettäväksi vuosikymmenten aikana. Useimmin käytetyt yleiset sopimusehdot ovat YSE 1998 urakoitsijoille, KSE 2013 suunnittelijoille ja konsulteille sekä RYHT 2000 materiaalin- ja tavarantoimittajille. Kyseiset yleisehdot ovat pitkälti roolisidonnaisia, eivätkä läheskään yhteneviä esimerkiksi vastuunrajoitusmekanismeiltaan. Niitä ei voi vaikeuksitta käyttää ristiin. Huono tai epäselvä sopimus voi ääritilanteissa johtaa vastuuseen toisen sopimuskumppanin virheistä ilman mahdollisuutta vyöryttää vastuuta virheen tekijälle.

YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa -koulutuksessa sinun on mahdollista saada kattava käsitys siitä, mitä seikkoja sopimusoikeudellinen korvausvastuu kattaa ja minkä vuoksi rakennusalan riidat kulkevat yleensä sopimusketjuja pitkin. Lisäksi saat tietoa erilaisista mahdollisuuksista rajoittaa osapuolten vastuuta sekä tähän liittyvästä oikeuskäytännöstä. Koulutuksessa käsittelemme myös vastuun jakautumista tilanteessa, jossa osa sopimusketjun sopimuksista on solmittu käyttämällä eri yleisiä ehtoja kuin muut sopimukset.

Tule ottamaan rakennusalan sopimusten toimitus- ja vastuunjakomekanismit kerralla haltuun.

KENELLE

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät rakennusalan sopimusten parissa. Koulutuksessa käsitellään asioita, joilla on merkitystä rakennusurakoitsijoille, rakennuttajille, suunnittelijoille, valvojille ja tavarantoimittajille.

HYÖDYT

Saat tietopaketin rakennusalan yleisimpiä sopimuksia koskevista riskeistä ja ratkaisuvaihtoehdoista, joista on hyötyä sopimusneuvotteluissa. Näkökulmana ovat oikeuskäytännöt sekä muut oikeuslähteet.

AIKA & PAIKKA

Tiistai 15.11.2022 klo 9.15-15.30
Etäkoulutus


OHJELMA

9.15 Yhteyksien tarkistus
9.30 Koulutus alkaa
10.30 – 10.45 Tauko
11.30 – 12.30 Lounastauko
14.15 – 14.30 Tauko
15.30 Koulutus päättyy

Päivän avaus ja ohjelman esittely

Rakennushankkeeseen osallistuvien rooleista
Vastuista ja vastuunrajoituksista sopimusketjussa yleisesti

 • Sopimusoikeudellinen ja vahingonkorvauslain mukainen vastuu
 • Välillinen ja välitön vahinko: mikä tämä on käytännössä?

Vastuunrajoitukset

 • Vastuunrajoitustyypit
 • Vastuunrajoituksista sopiminen
 • Yleisten sopimusehtojen liittäminen osaksi sopimusta

YSE 1998 mukainen vastuu

 • YSE:n vastuunrajoitusmekanismit
 • Sopimussakkojen käyttö urakkasopimuksissa
 • Keskeistä oikeuskäytäntöä YSE-maailmasta

KSE 2013 mukainen vastuu

 • KSE-ehtojen vastuunrajoitusten systematiikka
 • Sopimussakot ja maksimivastuut
 • Keskeistä oikeuskäytäntöä KSE:n osalta

RYHT 2000 mukainen vastuu

 • RYHT-ehtojen vastuunrajoitusten systematiikka
 • Toimittajan aseman suojaaminen RYHT-ehdoin
 • RYHT-ehtojen kipupisteet

RYHT ja YSE: yhteensovittamisen case-esimerkkejä

Loppukeskustelu

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

KOULUTTAJAT

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja

+358 40 091 9326

janne.haapakari@applex.fi

Osakas, asianajaja, varatuomari

+358 50 401 9188

mika.miesmaki@applex.fi