09.12.2020

WEBINAARI: PÄIVITYKSIÄ TYÖNTEKIJÖIDEN KILPAILUKIELTOSOPIMUKSIA KOSKEVAAN LAKIMUUTOKSEEN

 

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntään valmistellaan parhaillaan merkittäviä muutoksia, joista jokaisen työnantajan on syytä olla tietoinen. Webinaarissa kerromme uusimmat ja päivitetyt tiedot siitä, millaisia muutoksia työsopimuslakiin on kilpailukieltosopimusten osalta tulossa ja milloin ehdotetut muutokset ovat astumassa voimaan.

Keskeisin ehdotettava muutos on, että työnantajan velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksesta ulotetaan koskemaan kaikkia työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia kilpailukiellon pituudesta riippumatta. Nykyisen lainsäädännön mukaan korvausvelvollisuus koskee vain kilpailukieltosopimuksia, joiden kesto on yli kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien. Suunnitellut muutokset koskevat myös jo ennen lainsäädäntömuutoksen voimaantuloa tehtyjä työsopimuksia, joissa on sovittu kilpailukiellosta.

Tule mukaan webinaariimme kuulemaan, miten muuttuva normisto vaikuttaa kilpailukiellosta sopimiseen ja miten lakiesityksen sisältö lopulta muuttui lainvalmistelun aikana. Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat asianajaja Anni Ala-Mettälä ja työoikeuteen erikoistunut lakimies Sofia Toivonen Asianajotoimisto Applexilta.

Webinaari on maksuton ja se soveltuu yrittäjille, toimitusjohtajille, henkilöstöasioista vastaaville sekä muille yrityksen johdossa työskenteleville henkilöille. Tilaisuus kestää noin tunnin.

AIKA & PAIKKA:

Keskiviikko 9.12.2020 klo 9–10
Webinaari

Webinaarissa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö muuttuu ja miten lakiesityksen sisältö muuttui lainvalmistelun aikana?
  • Kenellä on jatkossa oikeus korvaukseen kilpailukieltosopimuksen perusteella?
  • Kuinka maksettava korvaus määräytyy?
  • Koskevatko muutokset työsopimuksissa jo aiemmin tehtyjä kilpailukieltosopimuksia takautuvasti?
  • Kuinka kilpailukieltosopimus irtisanotaan?
  • Vaikuttavatko muutokset myös työntekijänä olevien osakkaiden osakassopimusten kilpailukieltolausekkeisiin?

Sitova ilmoittautuminen 6.12.2020 mennessä.

KOULUTTAJAT