04.02.2021

WEBINAARI: GDPR:n tietoturvavaatimukset ja viranomaisseuraamukset

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voi seurata hallinnollisia sakkoja, joiden määrä voi olla yritykselle enimmillään jopa 4 % edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa. Eri suuruisia sakkoja ja muita viranomaisseuraamuksia on annettu jo useissa EU:n jäsenvaltioissa niin pk-yrityksille kuin suuryrityksillekin erityisesti tietoturvatoimenpiteiden laiminlyönneistä.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa organisaatiolla on velvollisuus ilmoittaa korkean riskin tilanteissa loukkauksesta paitsi viranomaisille, myös loukkauksen kohteena oleville henkilöille. Viranomaisseuraamusten lisäksi siten myös mainehaitta voi olla merkittävä organisaatiolle, joka on joutunut loukkauksen kohteeksi.

Tule kuulemaan ajankohtaisia asioita GDPR:n asettamista tietoturvavaatimuksista, viranomaisten langettamista seuraamuksista sekä siitä, miten omassa yritystoiminnassa voi välttää tietosuojariskejä ja mitä pitää ottaa tietoturvan osalta huomioon GDPR-seuraamuksilta välttymiseksi.

Webinaari on suunnattu kaikille julkisella ja yksityisellä sektorilla toimiville tietosuoja- ja tietoturvakysymysten parissa työskenteleville asiantuntijoille. Webinaari sopii hyvin esimerkiksi yrittäjille, it-päälliköille, johtoryhmän jäsenille, juristeille sekä tietosuojavastaaville.

AIKA & PAIKKA:

Torstai 4.2.2021 klo 9.00 – 10.00
Webinaari

Webinaarissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • GDPR ja keskeiset vaatimukset henkilötietojen käsittelylle
  • GDPR:n tietoturvavaatimukset
  • Tietoturvaloukkaukset ja ilmoitusvelvollisuus
  • Viranomaisten puuttumiskeinot ja hallinnolliset sakot
  • GDPR-oikeuskäytäntöä Suomesta ja muualta
  • Yhteenvetoa GDPR-seuraamuksista – miten välttyä seuraamuksilta?

Sitova ilmoittautuminen 31.1.2021 mennessä.

KOULUTTAJA