14.01.2022

WEBINAARI: Työsopimuksia koskevat lakimuutokset

 

Vuoden vaihteessa 1.1.2022 on tulossa voimaan merkittäviä lainsäädäntömuutoksia, jotka koskevat työntekijöiden kanssa solmittavia kilpailukieltosopimuksia sekä työnantajan yhteistoimintavelvollisuutta. Kilpailukieltosopimuksia koskeva muutos liittää korvausvelvollisuuden lyhyillekin kilpailunrajoitusajoille, ja kokonaisuudessaan uudistettua yhteistoimintalakia on täydennetty uudella velvollisuudella käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa.

Jokaisen työnantajan on syytä olla tietoinen tulevista, runsaasti keskustelua herättäneistä velvollisuuksista sekä siitä, kuinka uudet toimintatavat käytännössä otetaan osaksi yhtiön toimintaa.

Tule mukaan webinaariimme kuulemaan, miten muuttuva normisto vaikuttaa työnantajan toimintaan ja velvollisuuksiin.

Ilmoittautuminen pyydetään 9.1.2022 mennessä. Tilaisuus on maksuton. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian!

AIKA & PAIKKA

Perjantai 14.01.2022 klo 09.00–11:30
Webinaari

Lähetämme tarkemmat ohjeet osallistumiseen tilaisuuden lähestyessä.


Tilaisuudessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Kilpailukieltosopimukset

 • Kuinka kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö muuttuu?
 • Kenellä on jatkossa oikeus korvaukseen kilpailukieltosopimuksen perusteella?
 • Miten maksettava korvaus määräytyy?
 • Koskevatko muutokset aiemmin tehtyjä kilpailukieltosopimuksia takautuvasti?
 • Kuinka kilpailukieltosopimus irtisanotaan?
 • Kuinka ottaa muutokset huomioon sopimuskäytännössä?
 • Miten estän asiakkaan siirtymisen kilpailijalle?

Yhteistoiminta

 • Mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa ja miten se toteutetaan?
 • Mikä on työyhteisön kehittämissuunnitelma ja kuinka se eroaa voimassa olevan lain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta?
 • Kuinka erottaa toisistaan jatkuvan vuoropuhelun kokoukseen ja muutosneuvotteluiden piiriin kuuluvat keskusteluaiheet?
 • Milloin vuoropuhelukokouksessa käsiteltävästä aiheesta tulee käynnistää muutosneuvottelut?
 • Kuinka työnantajan tulee uudistaa prosessejaan?