17.06.2022

TAMPERE: Ajankohtaista asiaa kilpailukieltoehdoista, aamiaistilaisuus

 

Tervetuloa viettämään kanssamme kesäistä aamua työlainsäädännön merkeissä. Tilaisuudessa tarjolla aamiaista, verkostoitumista sekä ajantasaista tietoa kilpailukieltoja koskevasta työlainsäädännön muutoksesta erityisesti tuoreen oikeuskäytännön valossa.

Kilpailukieltosääntely muuttui vuoden 2022 alussa. Työnantajan on jatkossa maksettava korvausta työntekijälle kaikista kilpailukieltosopimuksista. Korvausvelvollisuutta sovelletaan vuoden siirtymäajan jälkeen takautuvasti myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin. Korkein oikeus on maaliskuussa ottanut kantaa rajanvetoon kilpailukielto- ja salassapitosopimusten välillä.

Tule kuulemaan, miten muuttunut normisto vaikuttaa kilpailukiellosta sopimiseen ja kuinka työnantajan tulisi toimia lakimuutoksen jälkeen erityisesti uuden oikeuskäytännön ohjaamana. Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat työoikeustiimimme asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki ja lakimies Noora-Sofia Kallio.

Aamiaistilaisuutemme on maksuton ja se soveltuu yrittäjille, toimitusjohtajille, asiantuntijoille, henkilöstöasioista vastaaville sekä muille yrityksen johdossa työskenteleville henkilöille. Ilmoittautuminen pyydetään 12.6.2022 mennessä.

AIKA & PAIKKA

Perjantai 17.6.2022 klo 09.30–10.30, aamiainen tarjolla klo 9.00 alkaen
Technopolis Asemakeskus, Tampere

Lähetämme ilmoittautuneille tarkemmat ohjeet osallistumiseen tilaisuuden lähestyessä.


Tilaisuudessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö muuttui?
  • Kenellä on jatkossa oikeus korvaukseen kilpailukieltosopimuksen perusteella?
  • Miten maksettava korvaus määräytyy?
  • Koskevatko muutokset aiemmin tehtyjä kilpailukieltosopimuksia takautuvasti?
  • Kuinka kilpailukieltosopimus irtisanotaan?
  • Kuinka ottaa muutokset huomioon sopimuskäytännössä?
  • Estääkö salassapitovelvoite kilpailua ja onko salassapitoehto kilpailukieltosopimus?
  • Miten estän asiakkaan siirtymisen kilpailijalle?