11.03.2020

HELSINKI: Rakennusalan sopimukset käytännössä, koulutus

 

Vältä riitatilanteet selkeillä sopimusehdoilla ja toimintavelvoitteilla.

Koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista.  Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Erityisesti käsitellään YSE1998 –ehtojen käyttäminen rakennusurakoissa ja niiden olennaisimmat ehdot sekä osapuolten toimintavelvoitteet sopimusneuvotteluissa, urakka-aikana, takuuaikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutustutaan kattavasti allianssiurakkasopimuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi rakennussopimukseen osallisten virhe- ja viivästysvastuista sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Lisäksi käsitellään rakennusurakkariitatilanteisiin varautumista ja niiden tehokasta ratkaisua.

KENELLE?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.

HYÖDYT

Käytännön case-esimerkkien ja uusimman oikeuskäytännön avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.

OHJELMA & SISÄLTÖ

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:15 Päivän ohjelman esittely

09:30 Sopiminen ja rakennusalan sopimukset

 • sopimuksia koskevat yleiset periaatteet
 • sopimusten neuvotteluprosessit
 • urakkasopimusten erityispiirteet
 • vakioehtojen ja yleisten sopimusehtojen käyttö käytännössä

Tauko

10:30 YSE 1998 -sopimusehtojen käyttö

 • YSE 1998 –ehtojen rakenne
 • urakkatyypit ja sopimusvastuiden määräytyminen
 • vastuut urakka-aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen
 • virhe- ja viivästysvastuut urakkaa suoritettaessa ja takuuaikana
 • reklamointi ja puhevallan säilyttäminen eri vaiheissa
 • lisä- ja muutostyöt sekä niistä sopiminen
 • vastaanotto ja taloudellisen loppuselvitys käytännössä
 • sopimussakkojen käyttäminen osana YSE-ehtoja ja yleisesti

11:30 Lounas

12:15  YSE 1998 –ehtojen kipupisteet

 • grynderin eli perustaja-urakoitsijan vastuu
 • sivu- ja aliurakkasopimukset sekä vastuut sopimusketjuissa
 • vastuunrajoituksista sopiminen ja muita YSE 1998 –ehtojen kipupisteitä

13.30 Rakennusurakan muita sopimuksia

 • Pienurakkasopimus (RT 16-10703)
 • Rakennusalan kuluttajasopimukset
 • Konsultti- ja suunnittelusopimukset (KSE 2013)

14:00 Tauko

14:15 Tehokas rakennusurakkariitojen ratkaisu

 • Riitatilanteisiin varautuminen
 • Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
 • Sovittelumenettely: milloin sopia ja milloin riidellä?

14:45 Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä

 • ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä

15.20 Päätöskeskustelu

15:30 Koulutus päättyy

AIKA & PAIKKA

Aika: keskiviikko 11.03.2020
Paikka: Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki
Osallistumismaksu: 697 euroa (+ alv 24%). Sisältää materiaalin ja tarjoilun. Koulutukseen osallistuneet saavat myös todistuksen.
Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa/ hlö (+ alv 24%)

Ilmoittaudu koulutukseen yhteistyökumppanimme sivuilla →