24.09.2020

HELSINKI: YSE:stä ja KSE:stä allianssimalliin – rakennusurakan ja -suunnittelun sopimuskysymykset, koulutus

 

Useat laajat infrahankkeet hoidetaan nykyään allianssiurakkana. Allianssimallilla pyritään varmistamaan se, että projektin kustannukset ja aikataulut eivät ylity.

Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä allianssiurakan hyödyistä ja riskeistä sekä käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista.

Mitä saat?

 •  Tässä koulutuksessa opit tärkeimmät asiat YSE:n alaisista rakennusurakkasopimuksista, allianssiurakkasopimuksista sekä rakennusurakoitsijan, rakennuskonsultin ja suunnittelijan vastuukysymyksistä.
 • Käsittelyn kohteena ovat allianssimalli, YSE 1998 ehdot ja KSE 2013 ehdot sekä erityisesti vastuukysymysten käsittely eri sopimusmalleissa.
 • Perehdymme tyypillisimpiin ongelmatilanteisiin, jotka rakennusurakoitsija, suunnittelija ja tilaaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa.
 • Erityisesti käsitellään allianssiurakkasopimuksia, YSE 1998 ehtojen käyttämistä rakennusurakoissa sekä KSE 2013 ehtojen soveltamista rakennuskonsultoinnissa.
 • Lisäksi käsitellään virhe- ja viivästysvastuita ja käydään läpi oikeustapauksia rakennusurakoitsijan ja rakennuskonsultin vastuukysymyksistä.
 • Opit uusimman oikeuskäytännön ja ennakkotapausten avulla tunnistamaan ja välttämään yleisimmät urakka- ja konsulttisopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannat valmiuksiasi neuvotella parempia sopimusehtoja ja välttää sopimuskonflikteja.

Kenelle?

Allianssiurakoiden, rakennusurakkasopimusten ja rakennuskonsultoinnin kanssa tekemisessä oleville: yritysten toimitusjohtajat, esimiehet, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä olevat henkilöt.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä ymmärtämään eri urakkamallien ja ehtojen merkitys, noudattamaan hyviä sopimuskäytäntöjä ja opastaa yritykset välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita urakka- ja suunnittelusopimuksissa.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat asianajaja, KTM Petri Nevalainen ja asianajaja Janne Haapakari Asianajotoimisto Applex Oy:stä sekä OTK Juha Virolainen Vison Oy:stä. He avustavat jatkuvasti rakennusliikkeitä ja suunnittelutoimistoja niiden urakka- ja suunnittelusopimusasioissa.


Ohjelma

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Koulutus alkaa

 • Päivän ohjelman esittely

Urakkasopimus YSE 1998 -ehdoilla

 • YSE1998-ehtojen systematiikka ja kipupisteet
 • Eri urakkatyypit: yksikköhintaurakka, kiinteähintainen urakka ja tavoite- ja kattohintainen urakka

10:30 Vastuut ja vastuunrajoitukset YSE 1998 -ehdoissa

 • Miten virhe- ja viivästysvastuut määräytyvät YSE 1998-ehtojen perusteella?
 • Vastuusuhteet ali- ja sivu-urakassa
 • Miten tilaaja ja urakoitsija voivat rajata vastuutaan YSE 1998-ehtoja käytettäessä?
 • Lisä- ja muutostyöt YSE-ehdoissa: tavanomaiset ongelmatilanteet ja niiden välttäminen
 • Ajankohtaista oikeuskäytäntöä

11.30 Lounas

12:15 Allianssisopimukset ja niiden ehdot

 • Millaisiin hankkeisiin allianssimalli soveltuu?
 • Allianssisopimuksen taustalla olevat periaatteet
 • Allianssiprojektin vaiheet: kehitys- ja toteutusvaihe sekä toteutusvaiheeseen sisältyvä jälkivastuuaika
 • Allianssiurakan sopimusehdot

13:00 Kahvi

13:15 Allianssisopimukset ja niiden ehdot, jatkuu

 • Kaupallisen mallin sisältö
 • Mitä tarkoittaa käsite ”laajuuden muutos”?
 • Miten allianssin riskit ja tuotot jaetaan toimijoiden kesken?
 • Avainhenkilöiden merkitys allianssissa
 • Alihankkijoiden sitouttaminen
 • Käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista

14:00 Rakennuskonsultin vastuukysymykset ja KSE 2013 ehdot

 • Rakennuskonsultin vastuukysymykset KSE 2013 ehtojen mukaan
 • Konsultin vahingonkorvausvastuu ja vastuunrajoitukset
 • Kansainvälisen konsulttitoiminnan erityispiirteet
 • Oikeustapauksia konsultin vastuusta

15:30 Päätöskeskustelu

16:00 Koulutus päättyy


Ilmoittaudu webinaariin yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJAT

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja

+358 40 091 9326

janne.haapakari@applex.fi