17.03.2020

HELSINKI: Onnistunut yrityskauppa, koulutus

 

 • Mistä yrityskaupassa on kyse ja mitä yrityskauppaprosessiin sisältyy?
 • Miten valmistautua yrityskauppaan?
 • Yrityskaupan vaiheiden sisältö ja merkitys
 • Millaiset ovat ostajan ja myyjän asemat sekä niiden erot?
 • Mitkä ovat yrityksen arvonmääritykseen vaikuttavat tekijät?
 • Due Diligence -tarkastus, mistä on kyse?
 • Mistä ehdoista on syytä sopia yrityskaupan yhteydessä?
 • Mitä tapahtuu kaupan jälkeen?

Koulutuksessa saat vastauksia yrityskaupan toteutuksen käytännön kysymyksiin.
Lisäksi käsittelemme yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita esimerkkitapausten avulla.

Yrityskauppa voi perustua tietoiseen yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi yllättäen ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Jokaisen yrityksen intressissä on huomioida käytännön toiminnoissaan asiat, joilla voi olla merkitystä mahdollisessa yrityskaupassa – vaikkei kauppa olisikaan juuri tällä hetkellä ajankohtainen.

Yrityskauppaprosessin tehokas läpivieminen ja kaupan onnistuminen on kuitenkin aina suuri haaste. Ennakoivilla toimenpiteillä voidaan varmistaa prosessin onnistuminen ja jopa nostaa yrityksen arvoa. Sen sijaan huolimaton valmistautuminen yrityskauppaan voi johtaa koko kaupan kariutumiseen tai kaupan jälkeisiin ikäviin yllätyksiin.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu yrityksen omistajille ja johdolle, jotka ovat osallisena yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvässä prosessissa. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat ja henkilöstöpäälliköt. Kurssi on hyödyllinen sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on ohjata yrityskaupan osapuolia toimimaan menestyksekkäästi yrityskauppaprosessissa ja ymmärtämään prosessiin liittyvien sopimusten merkitys ja mahdollisuudet sekä välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita. Samalla se antaa valmiudet valmistautua ennakoivalla tavalla yrityskauppaprosessiin.

Ohjelma

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Aloitus: päivän ohjelman ja kouluttajien esittely

Yleistä

 • Yrityskauppaprosessin vaiheet ja koordinointi
 • Sovellettavat säännökset
 • Yrityskauppavalvonta
 • Osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot
 • Ostajan ja myyjän asema prosessissa

10:30 Tauko

10:45 Valmistautumisvaihe ja siihen liittyvät asiakirjat

Kaupan strukturointi
Arvonmääritystavat
Salassapitosopimus (NDA)
Aiesopimus ja muut kauppaa edeltävät dokumentit
Due Diligence -prosessi

12:30 Lounas

13:30 Yrityskauppaneuvottelut ja kauppakirja
Johdanto
Neuvottelutilanteita
Kauppakirjan pääkohdat:

 • osapuolet
 • määritelmät
 • kaupan kohde
 • kauppahinta ja maksaminen
 • vastuun jakautuminen Due Diligencestä
 • myyjän vakuutukset
 • ostajan vakuutukset
 • korvausvastuut ja vastuunrajoitukset
 • kilpailukielto
 • rekrytointikielto
 • salassapito
 • erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
 • kaupan täytäntöönpano

14:15 Liitännäiset sopimukset
Osakassopimus
Rahoitussopimukset
Avainhenkilöiden työsopimukset
Ylimenokauden palvelut

14:45 Kahvitauko

15:00 Jälkivaihe
Kaupan loppuunsaattaminen
Yhtiöoikeudelliset toimet
Lisäkauppahinnan maksaminen
Yrityskaupan integraatio

15:30 Yrityskaupan rahoitus

16:15 Koulutus päättyy

Aika & paikka

Aika: tiistai 17.3.2020
Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki
Hinta: 697 euroa/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvit.
Ryhmäetuhinta: Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia: 597 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittaudu koulutukseen yhteistyökumppanimme sivuilla →