27.02.2020

Helsinki: Kansainväliset kauppasopimukset ja Incoterms 2020 -toimituslausekkeet, koulutus

 

Ota haltuun olennaisimmat asiat kansainvälisen kaupan sopimuksista ja uusista Incoterms 2020 -toimituslausekkeista!

Incoterms -toimituslausekkeet uudistuvat vuoden 2020 alussa. Muutokset vaikuttavat sekä tavaran tuontiin että vientiin kansainvälisessä kaupassa. Koulutuksessa käsitellään tärkeimmät toimituslausekkeiden muutokset.

Suomalaisilla yrityksillä on usein puutteita sopimuskäytännöissä. Merkittäviä kansainvälisiä toimituksia, hankintoja ja yhteistyösuhteita hoidetaan puutteellisilla sopimuksilla. Yrityksillä on yleensä tarvetta kehittää sopimuskäytäntöjä ja näin välttää kansainväliseen kauppaan liittyviä merkittäviä riskejä. Yritykset eivät myöskään usein tunne pakotemääräyksiä riittävän hyvin ja voivat epähuomiossa rikkoa määräyksiä.

Mitä saat?

 • Koulutuksessa käsittelemme kansainvälisen kaupan tärkeimmät sopimukset, kuten jälleenmyynti- ja agenttisopimukset, lisenssisopimukset, hankintasopimukset ja yhteistyösopimukset.
 • Perehdymme tyypillisimpiin ongelmatilanteisiin, joita yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimuksia ulkomaan kaupassa.
 • Saat opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen kansainvälisessä kaupassa.
 • Opit huomioimaan kansainvälisen sopimusneuvottelun erityispiirteet.
 • Opit tulkitsemaan sopimusten tärkeimpiä englanninkielisiä ehtoja ja välttämään kansainvälisten sopimusten sudenkuopat.
 • Perehdymme lisäksi Incoterms 2020 -toimituslausekkeisiin ja erityisesti toimituslausekkeiden muutoksiin.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä yrityksen ulkomaankaupan sopimusasioiden ja toimituslausekkeiden kanssa, esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, vientipäälliköt, myyntijohtajat ja hankintatehtävissä toimivat henkilöt.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita sekä opastaa oikeanlaisten toimituslausekkeiden käyttöön kansainvälisessä kaupassa.

Ohjelma

09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.30 Päivän ohjelman esittely

Sopimusriskien hallinta ulkomaankaupassa ja kansainvälinen kauppalaki

 • Ulkomaankaupan sopimusriskien hallinta
 • Kansainvälinen kauppalaki (CISG) ja sen soveltaminen

10.45 Tauko

11.00 Kansainvälinen juridiikka ja sopimukset

 • Sopimuksen syntyminen ja sopimusten ehdot
 • Yleiset myynti- ja ostoehdot

11.30 Lounas

12.15 Kansainvälisen kaupan sopimusmallit – käytännön harjoitus

 • Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
 • Lisenssisopimukset
 • R&D sopimukset
 • Salassapitosopimus (NDA)

12.45 Yleisten sopimusehtojen käyttö

 • Yleisten sopimusehtojen käyttö
 • Tehokas liikeriitojen ratkaisu ja tuomioiden täytäntöönpano

13:15 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

 • Sovellettavan lain valinta ja riitojen ratkaisupaikka: käräjäoikeus vai välimiesmenettely

13.30 Kahvi

13.45 Incoterms 2020 -toimituslausekkeet

 • Mikä muuttuu?
 • Minkä toimituslausekkeen valitsen?
 • Uusi CNI-lauseke ja sen käyttö
 • Osapuolten oikeudet ja vastuut eri toimituslausekkeissa

14:30 Kansainvälisen kaupan case-harjoitus

 • Osiossa käydään läpi käytännön oikeustapauksia, jotka on valittu kuvaamaan kurssilla käsiteltyjä ongelmatilanteita konkreettisessa case-muodossa

Päätöskeskustelu

15:30 Koulutus päättyy

Aika & Paikka

Aika: torstai 27.2.2020
Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
Hinta: 697 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvit.
Ryhmäetuhinta: Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa euroa /hlö + alv 24 %

 

Ilmoittaudu koulutukseen yhteistyökumppanimme sivuilla →

 


Lue myös artikkelimme aiheesta uudet Incoterms 2020 -toimituslausekkeet →

KOULUTTAJA