21.09.2021

HELSINKI/ETÄKOULUTUS: Osakassopimus käytännössä

 

Kuinka neuvottelet aidosti toimivan osakassopimuksen?

Osakassopimus on yksityisen osakeyhtiön osakkeenomistajille tärkeä väline, jolla sovitaan yhtiön hallinnoinnista ja osakkaiden keskinäisistä suhteista sekä erityisesti osakkeiden luovutustilanteisiin liittyvistä pelisäännöistä.

Hyvin laaditulla osakassopimuksella turvataan yhtiön liiketoiminnan kehittäminen sovittujen periaatteiden mukaisesti yhdessä avainhenkilöiden ja sijoittajien kanssa. Samalla vältetään ongelmatilanteet, turvataan myöhemmät rahoitusjärjestelyt sekä yrityskaupan toteutuminen exit-tilanteessa.

HYÖDYT

 • opit olennaisimmat asiat osakassopimuksista,
 • opit ymmärtämään osakassopimuksen merkityksen osakeyhtiön hyvässä hallinnossa, avainhenkilöiden sitouttamisessa sekä bisnesenkeleiden, pääomasijoittajien ja vähemmistöosakkaiden aseman kannalta ja tutustut tyypillisimpiin ongelmatilanteisiin, jotka voidaan välttää laatimalla toimiva osakassopimus.

Päivän aikana käsitellään yksityiskohtaisesti malliosakassopimus sen keskeisten ehtojen osalta. Samalla esitellään vaihtoehtoja eri osapuolten intressien maksimoimiseksi sopimuksesta neuvoteltaessa.

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu aihealueen peruskurssiksi kaikille, jotka ovat tekemisissä osakassopimusten kanssa: yrittäjät, start up-yrittäjät, erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivat, bisnesenkelit, pääomasijoittajat, toimitusjohtajat ja muut avainhenkilöt, joiden tehtäviin osakassopimus voi liittyä tavalla tai toisella.

AIKA & PAIKKA

Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki
/Etäosallistuminen livestiimin kautta


OHJELMA

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:15 Etäosallistujien yhteyksien tarkistus

09:30 Aloitus, päivän ohjelman esittely

Osakassopimus ja sen normipohja

 • Mikä on osakassopimus?
 • Miksi osakassopimus on syytä tehdä?
 • Osakassopimuksia koskeva keskeinen lainsäädäntö
 • Osakeyhtiölaki, yhtiöjärjestys ja osakassopimus – miten määräytyy keskinäinen tulkinta

Osakassopimuksen syntyminen: miten ja milloin?

 • Milloin ja miten sopimus syntyy
 • Sopimuksen osapuolet ja intressit: enemmistöosakkaan, sijoittajan ja vähemmistöosakkaan intressien sovittaminen yhteen
 • Yhtiön asema osakassopimuksen osapuolena
 • Osakassopimuksen myöhempiin muutostarpeisiin varautuminen

Päätöksentekoa koskevat ehdot sekä osakkaan tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

 • Päätöksenteko hallituksessa ja yhtiökokouksessa
 • Veto-oikeudet
 • Oikeus saada tietoja yhtiöstä
 • Oikeus tarkistaa yhtiön hallintoa

Tauko

Osakkeiden myynti ja luovutus

 • Osakkeiden luovutusrajoitukset: miksi tarvitaan, miten sovitaan?
 • Etuosto-oikeus (right of first refusal)
 • Myötämyyntioikeus ja -velvollisuus (tag along ja drag along)
 • Liquidation preference -lausekkeet ja niiden käyttö eri osapuolten kannalta
 • Antidiluutio -suojasta sopimisen vaikutus

12:00 – 13:00 Lounas

Avainhenkilöiden sitouttamisehdot

 • Avainhenkilöiden sitouttaminen osakkeilla ja osakassopimuksella
 • Osakkaiden työskentelyvelvoite
 • Good leaver ja bad leaver –ehdot
 • Osakkeiden lunastaminen käytännössä
 • Lunastushinnan määrittämisen erityiskysymykset

Salassapito- ja kilpailukieltoehdot

 • Salassapitoehdot
 • Kilpailukieltoehdot
 • Rekrytointikieltoehdot
 • Osakassopimuksen suhde työsopimuslakiin

14:15 – 14:30 Iltapäiväkahvi

IPR-oikeudet osakassopimuksissa

 • Tekijänoikeuksia koskevat ehdot
 • Työsuhdekeksintöjä koskevat ehdot

Sopimuksen tulkinta, sanktiot ja riitojen ratkaisu

 • Miten osakassopimusta tulkitaan ja milloin sopimus on kohtuuton?
 • Sopimusrikkomuksiin varautuminen: sopimussakko ja muut sanktiot
 • Riitojen ratkaisu: sopiminen, käräjäoikeus vai välimiesmenettely?

Päätöskeskustelu

15:30 Koulutus päättyy

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

KOULUTTAJAT