10.11.2021

HELSINKI/ETÄKOULUTUS: Onnistunut yrityskauppa

 

Yrityskauppa voi perustua tietoiseen yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi yllättäen ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Jokaisen yrityksen intressissä on huomioida käytännön toiminnoissaan asiat, joilla voi olla merkitystä mahdollisessa yrityskaupassa – vaikkei kauppa olisikaan juuri tällä hetkellä ajankohtainen.

Yrityskauppaprosessin tehokas läpivieminen ja kaupan onnistuminen on kuitenkin aina suuri haaste. Ennakoivilla toimenpiteillä voidaan varmistaa prosessin onnistuminen ja jopa nostaa yrityksen arvoa. Sen sijaan huolimaton valmistautuminen yrityskauppaan voi johtaa koko kaupan kariutumiseen tai kaupan jälkeisiin ikäviin yllätyksiin.

Saat vastauksia yrityskaupan toteutuksen käytännön kysymyksiin:

  • Mistä yrityskaupassa on kyse ja mitä yrityskauppaprosessiin sisältyy?
  • Miten valmistautua yrityskauppaan?
  • Yrityskaupan vaiheiden sisältö ja merkitys
  • Millaiset ovat ostajan ja myyjän asemat sekä niiden erot?
  • Mitkä ovat yrityksen arvonmääritykseen vaikuttavat tekijät?
  • Due Diligence -tarkastus, mistä on kyse?
  • Mistä ehdoista on syytä sopia yrityskaupan yhteydessä?
  • Mitä tapahtuu kaupan jälkeen?

Käsittelemme myös yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita esimerkkitapausten avulla.

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu yrityksen omistajille ja johdolle, jotka ovat osallisena yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvässä prosessissa. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat ja henkilöstöpäälliköt. Kurssi on hyödyllinen sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville.

AIKA & PAIKKA

Keskiviikko 10.11.2021 klo 8.30 – 16.00
Helsinki tai etäosallistuminen livestiimin kautta


SISÄLTÖ

Yleistä
Yrityskauppaprosessin vaiheet ja koordinointi
Sovellettavat säännökset
Yrityskauppavalvonta
Osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot
Ostajan ja myyjän asema prosessissa

Valmistautumisvaihe ja siihen liittyvät asiakirjat
Kaupan strukturointi
Arvonmääritystavat
Salassapitosopimus (NDA)
Aiesopimus ja muut kauppaa edeltävät dokumentit
Due Diligence -prosessi

Yrityskauppaneuvottelut ja kauppakirja
Johdanto
Neuvottelutilanteita
Kauppakirjan pääkohdat:
– osapuolet
– määritelmät
– kaupan kohde
– kauppahinta ja maksaminen
– vastuun jakautuminen Due Diligencestä
– myyjän vakuutukset
– ostajan vakuutukset
– korvausvastuut ja vastuunrajoitukset
– kilpailukielto
– rekrytointikielto
– salassapito
– erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
– kaupan täytäntöönpano

Liitännäiset sopimukset
Osakassopimus
Rahoitussopimukset
Avainhenkilöiden työsopimukset
Ylimenokauden palvelut

Jälkivaihe
Kaupan loppuunsaattaminen
Yhtiöoikeudelliset toimet
Lisäkauppahinnan maksaminen
Yrityskaupan integraatio

Yrityskaupan rahoitus

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→