01.09.2023

EU:n uusi dataregulaatio ja liikesalaisuudet pk-yritysten näkökulmasta, aamiaistilaisuus, Tampere/etäosallistuminen

 

AAMIAISTILAISUUS, Tampere + etäosallistumismahdollisuus

Tervetuloa maksuttomaan aamiaistilaisuuteemme kuulemaan EU:n uudesta laajasta ns. Big Five -dataregulaatiokokonaisuudesta pk-yritysten näkökulmasta. Lisäksi tilaisuudessa käsitellään keskeisiä liikesalaisuuksiin ja henkilötietojen suojaan liittyviä asioita EU Data Actin osalta.

EU Data Actin mukaan tuotteiden sekä tuotteisiin liittyvien palveluiden valmistajilla (datan haltija) on velvollisuus asettaa data käyttäjän saataville ja suunnitella tuote siten, että dataan on pääsy. Jos data ei ole käyttäjän saatavilla suoraan tuotteesta tai palvelusta, datan haltijan on asetettava data saataville käyttäjän pyynnöstä. Käyttäjällä on oikeus pyytää datan haltijaa asettamaan data kolmannen osapuolen (datan vastaanottaja) saataville. Tällä halutaan luoda mm. korjaus- ja jälkimarkkinapalvelun tarjoajille mahdollisuus päästä dataan käyttäjän pyynnöstä. EU Data Act kieltää dataan liittyvien kohtuuttomien sopimusehtojen käyttämisen. Poikkeustilanteissa datan jakamisesta voi kieltäytyä liikesalaisuuksien suojaan vedoten. Tilannetta mutkistaa se, jos jaettavaan dataan sisältyy GDPR:n alaista henkilötietoa.

Tavoitteena on auttaa ymmärtämään, mikä merkitys EU:n uusilla dataan liittyvillä sääntelyillä, etenkin EU Data Actilla, on erityisesti pk-yrityksille; millaisia liittymiä liikesalaisuuksilla ja tietosuojalla (GDPR) on tähän uuteen datasääntelyyn; ja miten tämä kaikki vaikuttaa yritysten sopimuksiin.

Tilaisuuden puhujina toimivat Applexilta teknologia- ja tietosuojaoikeuteen erikoistunut asianajaja Ville Vainio sekä teknologia- ja immateriaalioikeuteen erikoistunut asianajaja Jami Jokinen.

Tule paikalle tai ole etänä kuulolla, niin tiedät mitä EU:n uudet datasäädökset ovat ja miten pk-yrityksen kannattaa niiden noudattamiseen valmistautua – unohtamatta liikesalaisuuksien ja tietosuojan merkitystä.

Aamiaistilaisuutemme on maksuton ja se soveltuu kaikille, jotka ovat tekemisissä dataan ja teknologiaan liittyvien asioiden kanssa, kuten toimitusjohtajat, teknologiajohtajat, liiketoimintajohtajat, IT-managerit sekä yrityksen sopimusasioista ja tuotekehityksestä vastaavat henkilöt.

Ilmoittautuminen pyydetään 27.8.2023 mennessä.


AIKA & PAIKKA

Perjantai 1.9.2023 klo 9–10.30, aamiainen tarjolla klo 8.30 alkaen.
Technopolis Asemakeskus, Tampere tai etäosallistuminen

Lähetämme ilmoittautuneille tarkemmat ohjeet osallistumiseen tilaisuuden lähestyessä.

Tilaisuuden asiantuntijat