2.10.2020

Millog Oy – Oy Western Shipyard Ltd:n osto

Applex edusti Millog Oy:tä sen ostaessa Oy Western Shipyard Ltd:n kaikki osakkeet APX-Metalli Oy:ltä. Yritysjärjestely astui voimaan 1.10.2020.

Ostaja Millog ylläpitää Puolustusvoimien ja yhteiskunnan valmiuden kannalta kriittisten siviilitoimialojen kalustoa ja järjestelmiä. Millog-konsernin liikevaihto on yli 220 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on yli 1.000 työntekijää.

Western Shipyardin liiketoimintaan kuuluu laivojen ja kelluvien rakenteiden telakoinnit ja korjaukset. Yhtiön liikevaihto on noin 16,3 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 34 henkilöä. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Finferries ja Patria.

Kauppa toteuttaa Millogin kasvustrategiaa, jonka mukaan yritys laajentaa toimintaansa uusille toimialoille ja uusiin pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Millog jatkaa Western Shipyardin nykyistä liiketoimintaa ja kehittää liiketoimintaa edelleen vastaamaan yhä paremmin tulevaisuuden asiakastarpeisiin.