21.9.2022

Edita Publishing Oy – Finlex-verkkopalvelun hankintasopimus

Applex avusti Edita Publishing Oy:tä Finlex-verkkopalvelun hankintasopimusta koskeneessa neuvotteluprosessissa.

Lainsäädäntö-, oikeustapaus- ja viranomaisaineistoja sisältävä Finlex-verkkopalvelu uudistetaan. Julkisen hankintakilpailutuksen voittanut Edita Publishing Oy on valittu järjestelmän toimittajaksi. Finlex on oikeusministeriön omistama maksuton julkinen verkkopalvelu, jonka uudistusta ja hankintaa koordinoi Oikeusrekisterikeskus. Edita Publishing Oy on toiminut myös Finlexin nykyisenä palvelutoimittajana vuodesta 1997.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo ylläpitokustannuksineen on noin 6 miljoonaa euroa, josta itse hankinnan kertakustannukset ovat 2,24 miljoonaa euroa.