2.12.2019

Akaan kaupunki voitti kiinteistökauppaan liittyneen vahingonkorvausasian hovioikeudessa

Toimistomme edusti menestyksekkäästi Akaan kaupunkia kiinteistökaupan etuosto-oikeuden käyttöön liittyneessä laajassa riita-asiassa. Turun hovioikeus ratkaisi asian Akaan kaupungin eduksi velvoittaen vastapuolena olleen osakeyhtiön korvaamaan Akaan kaupungin oikeudenkäyntikulut sekä käräjä- että hovioikeudessa.

Asiassa oli kyse osakeyhtiön kaupunkia vastaan esittämästä vahingonkorvausvaatimuksesta, jotka liittyivät kaupungin kiinteistökaupassa käyttämään etuosto-oikeuteen. Riita koski sitä, oliko kiinteistösijoitustoimintaa harjoittanut osakeyhtiö voinut nostaa etuostolain mukaisia vaatimuksia koskeneen kanteen laissa asetettujen määräaikojen puitteissa ja oliko  Akaan kaupungilla ylipäätänsä vahingonkorvausvastuuta asiassa.

Akaan kaupunki oli käyttänyt etuosto-oikeuttaan kiinteistösijoitustoimintaa harjoittaneen yhtiön ostamaan kiinteistöön, minkä seurauksena kiinteistö luovutettiin kaupungille. Yhtiö oli tämän jälkeen esittänyt kaupungille vahingonkorvausvaatimuksen kiinteistökauppaan liittyen väitetyksi aiheutuneista kuluistaan. Kaupunki piti vaatimuksia perusteettomina, minkä seurauksena yhtiö nosti vahingonkorvauskanteen Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kaupungin väitettiin laiminlyöneensä velvoitteitaan ja aiheuttaneen yhtiölle vahinkoa, jota vaadittiin korvattavaksi vahingonkorvauslakiin perustuen. Kaupungin väitettiin myös saaneen etuosto-oikeuden käyttämisen seurauksena perusteetonta etua.

Turun hovioikeus hylkäsi kaikki kantajayhtiön Akaan kaupunkia kohtaan esittämät vaatimukset, kumoten käräjäoikeuden aiemmin antaman tuomion ja velvoittaen yhtiön vastaamaan täysimääräisesti kaupungin asianajokuluista.

Tiimi

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja

+358 40 091 9326

janne.haapakari@applex.fi