03.09.2020

WEBINAARI: Yrityksen sopimusriskien hallinta

 

Menesty yritystoiminnassa oikeanlaisilla sopimusehdoilla

 

Altistuuko yrityksesi sopimusriskeille?
Toimituksia ja yhteistyösuhteita hoidetaan usein suullisilla sopimuksilla tai puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla. Yrityksillä on monesti puutteita sopimuskäytännöissä ja joskus yritys voi altistua jopa tiedostamatta merkittävillekin sopimusriskeille. Sopimukset eivät aina sisällä vastuunrajoituksia ja ne eivät ole harmoniassa sovellettavan lainsäädännön kanssa.

Kuinka voit kehittää sopimuskäytäntöjä ja näin välttää liiketoimintaan liittyviä, usein merkittäviäkin sopimusriskejä?

AIKA

1.osa: 3.9.2020 klo 10:00 – 11:30
2.osa: 10.9.2020 klo 10:00 – 11:30

KENELLE

 • Kaikille, jotka ovat tekemisessä yrityksen sopimusasioiden kanssa kuten toimitusjohtajat, talousjohtajat, myyntitehtävissä toimivat henkilöt ja muut yrityksen sopimusasioista vastaavat henkilöt.
 • Koulutus soveltuu sekä suurille että pienille yrityksille johdatuksena sopimusriskien hallintaan.

HYÖTY

 • Opit olennaiset asiat yrityksen sopimuksista ja sopimusriskien hallinnasta.
 • Perehdymme sopimuksen syntymiseen sekä neuvotteluprosessiin, ja saat vinkkejä sopimusneuvottelujen käymistä varten
 • Käymme läpi yritystoiminnan tärkeimmät sopimukset kuten myynti- ja ostosopimukset, jakelusopimukset, osakassopimukset sekä kansainvälisten kauppasopimukset
 • Opit käytännön case-esimerkkien avulla tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet
 • Saat työkaluja siihen, kuinka menestyt liiketoiminnassa hyvillä sopimuksilla

OHJELMA

 

Torstai 3.9.2020

 

09:45 Yhteyksien tarkistus
10:00 Tervetuloa Webinaariin!

Yrityksen sopimusriskien hallinta

 • Sopimuksen syntyminen ja neuvotteluprosessi
 • Yrityksen sopimusriskien top 5 – mikä voi mennä pieleen?
 • Sopimusten ehtoja: vastuunrajoitusehdot, viivästys- ja virhevastuuehdot, kilpailukielto- ja salassapitoehdot, sovellettava laki

Yleiset myynti- ja ostoehdot

 • Yleiset myynti- ja ostoehdot
 • Kansainvälisten toimitusten ja hankintojen erityispiirteet

Jälleenmyynti- ja agenttisopimukset

 • Millaisen jakelukanavan valitsen?
 • Mitä huomioida jakelusopimuksissa?
 • Case-esimerkkejä

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaarin ensimmäinen osa päättyy

 

Torstai 10.9.2020

 

09:45 Yhteyksien tarkistus
10:00 Tervetuloa Webinaariin!

Osakassopimukset

 • Osakassopimusten olennaisimmat ehdot
 • Miten sitouttaa vähemmistöosakkaat ja varmistaa onnistunut exit?
 • Case-esimerkkejä

IPR-oikeuksien suojaaminen sopimuksissa

 • Immateriaalioikeudet sopimuksissa
 • Miten suojata tehokkaasti immateriaalioikeuksia sopimusehdoilla
 • Case-esimerkkejä

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaari päättyy

Ilmoittaudu webinaariin yhteistyökumppanimme sivuilla →

KOULUTTAJA