23.05.2023

Whistleblowing-tutkinta ja käsittelijän vastuut, etäkoulutus

 

Tutustu nyt Whistleblowing-käsittelijöiden velvoitteisiin, vastuisiin ja tutkinnan toteuttamiseen käytännössä

 • Miten tulisi toimia whistleblowing-kanavaan tulleiden ilmoitusten saapuessa?
 • Miten whistleblowing-kanavaan tulleiden ilmoitusten käsittely ja esiselvitys toteutetaan?
 • Milloin tutkintaprosessi tulee suorittaa ja milloin ei?
 • Miten tutkintaprosessi toteutetaan ammattimaisesti ja lain mukaisesti?
 • Miten tietosuojanäkökohdat tulee huomioida ilmoitusten tutkinnassa?

Whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki asettaa vaatimuksia ilmoituskanavan kautta tehtyjen ilmoitusten käsittelylle. Yritysten tulee pystyä osoittamaan, että whistleblowing-kanavan kautta tulevat ilmoitukset on käsitelty lain mukaisella tavalla ja että ilmoittajaan ei ole kohdistettu kiellettyjä vastatoimia.

Tutkintaprosessi ja sen dokumentointi on syytä toteuttaa erityisen huolellisesti. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tutkintaprosessi antaa yrityksille mahdollisuuden löytää väärinkäytökset ja puuttua niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

HYÖDYT

Whistleblowing-tutkinta ja käsittelijän vastuut -koulutuksesta saat erinomaisen kokonaiskuvan whistleblowing-kanavaan tulevien ilmoitusten käsittelijöiden oikeuksista ja lakisääteisistä velvoitteista.

Käsittelemme seuraavat aihealueet:

 • Milloin kysymyksessä on whistleblowing-ilmoitus?
 • Ilmoituksen käsittely ja esiselvitys
 • Kuka käsittelee ilmoituksen ja miten?
 • Milloin ilmoittaja saa suojaa?
 • Päätös tutkinnan aloittamisesta, mistä lähteä liikkeelle ja kuka on vastuussa tutkinnan toteuttamisesta?
 • Tutkintaprosessi ja korjaavat toimenpiteet
 • Henkilötietojen suoja ja käsittelijän salassapitovelvollisuus
 • Käsittelijän vahingonkorvausvastuu

KENELLE

Yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijoille, esim.

 • ilmoitusten käsittelijöille
 • compliance -ammattilaisille
 • organisaatioiden johdolle sekä
 • henkilöstöhallinnossa ja sisäisessä tarkastuksessa työskenteleville

OHJELMA

9:45 Tervetuloa linjoille
10:00 Webinaari alkaa

 • Milloin kysymyksessä on whistleblowing-ilmoitus?
 • Ilmoituksen käsittely ja esiselvitys
 • Kuka käsittelee ilmoituksen ja miten?
 • Milloin ilmoittaja saa suojaa?
 • Päätös tutkinnan aloittamisesta, mistä lähteä liikkeelle ja kuka on vastuussa tutkinnan toteuttamisesta?
 • Tutkintaprosessi ja korjaavat toimenpiteet
 • Henkilötietojen suoja ja käsittelijän salassapitovelvollisuus
 • Käsittelijän vahingonkorvausvastuu

Aikaa kysymyksille

11:30 Webinaari päättyy

Lisätietoa ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→

Kouluttajat

Osakas, asianajaja, varatuomari

+358 50 401 9188

mika.miesmaki@applex.fi